To nivå av Torah

Torah er gitt oss på to nivå. Det ene består av nivået til «mannen i gata», som er avgjørende for samfunn og hjem. Folk har behov for noe å tro på, noe som holder dem innenfor rammeverket og kanskje også noe å strebe mot hvis de utvikler en form for høyere ønsker. Men prinsippielt ble Torah gitt for å løfte folk til skaperens nivå, der det ikke finnes materie, legemer eller noen form for avbildning.

På den ene siden kontrollerer denne ulegemlige energien alt, materie inkludert; den fører det til et slags speilbilde, til et mål. På den andre siden fornemmes det overhode ikke i seg selv. Hvordan går det an å forholde seg til det? Det er umulig. Derfor er det at folk i tusener av år ber, gråter og piner seg selv. Men uansett hva de gjør er der ingen reaksjon.

Riktig nok, for det er fraværende. Vi kan ikke nå skaperen. For å få kontakt med ham er vi nødt til å befinne oss på samme nivå som ham, eller iallefall forsøke å være på samme nivå.

Derfor er læren om kabbalah blitt avdekket og den forklarer oss hvordan vi kan be om denne kraften, som ikke fornemmes, å løfte oss til nivået der vi føler den, et nivå med dialog og  integrering med den.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 25/2/13

 

Kommentarer / Spørsmål