To slags egoister

Spørsmål: Hvorfor er der to slags egoister i vår natur: Egoister som sådanne og altruistiske egoister?

Svar: De er ikke altruister. De føler på en måte at de setter seg inn i situasjonen som den lidende, og de innrømmer at dette også kan skje med dem. Man ser alt gjennom seg selv, man kan ikke føle på noen annen måte.

Så finnes det mennesker som føler at lidelsen er langt borte fra dem, og de er glade for at andre har det vondt. Det finnes også mennesker som føler at dette også kan hende med dem, og de sympatiserer med andre, fordi også de kan føle seg elendige.

Spørsmål: Hvorfor er vi så forskjellige av natur?

Svar: Fordi alt dette er egoisme, og egoisme er vår natur. Det finnes ikke et eneste menneske som ikke i det hele tatt ville bry seg om det som skjer et annet sted. Likevel finnes det mennesker som føler dette nær seg selv, og det finnes mennesker som føler at det er fjernt fra dem selv.

Vi må prøve å bekjempe begge disse to måtene å oppleve andres lidelse på. Verden er tross alt global, mens vi selv befinner oss langt der ifra. Vi setter oss opp mot naturen.

Fremdeles har vi ingen anelse om i hvilken utstrekning naturen kan forandre seg og plutselig manifestere seg i helt andre former. Om naturen har behov for å ramme noen, da vil en person oppleve motgang uansett hvor godt han gjemmer seg og hvor han befinner seg.

Kommentarer / Spørsmål