Ulikheter truer demokratiet

Fra nyhetene (Finmarket.ru): “1 % av de rikeste i Vesten styrer de politiske avgjørelsene. Ulikheter når det gjelder inntekt er blitt stadig viktigere innenfor det politiske og økonomiske livet i USA og i Europa.

“Det viktigste spørsmålet er nå hvordan man skal skattelegge 1 % av de rikeste (de som har en årlig inntekt som overstiger en halv million dollar). Å skattelegge store overskudd er en av årsakene til uenighetene mellom demokratene og republikanerne. Forholdet mellom inntektene til de rikeste og de fattigste er 14:1 i USA og 6:1 i Europa.”

Min kommentar: Alt blir målt i forhold til de rike og de fattige, og det er derfor følgende spørsmål oppstår: Hva må forholdet være mellom dem for å skape demonstrasjoner som «den arabiske våren» i USA og Europa?

Kommentarer / Spørsmål