Unikt spirituelt materiale

Hva består vårt organisasjonsarbeid av? På den ene siden utfører vi indre arbeid der vi alle endrer oss selv i hjertet (ønsket) vårt. Dette arbeidet er skjult fra andre på utsiden og fra verden. Selv om vi snakker mye om det, blir det gjort i hjertet og vil ikke være synlig som materielle eller fysiske handlinger. Resten av arbeidet vårt består av å produsere materiale og medium for å spre læren om kabbala siden vi er en utdanningsorganisasjon som veileder barn og voksne.

For å oppnå dette, bruker vi materiale fra våre daglige leksjoner der vi studerer artikler som er skrevet av Baal HaSulam og Rabash. Det vi produserer danner også grunnlaget for det som vil bli brukt i framtiden. Utenom dette er det faktisk ingenting annet i hele verden som er knyttet til spirituelt arbeid, avdekkingen av skaperen.

Ingen andre i vår generasjon jobber med å skape en praktisk metode for å endre mennesket og resten av verden bortsett fra oss. Om vi ikke bygger opp denne metoden på riktig måte, i henhold til dens indre innhold og kommunikasjonsform, vil vi ikke fullføre den oppgaven som vi har fått tildelt, vårt ansvar for menneskeheten. Vi må ikke bli skremt av disse sterke ordene, men heller føle at vi er utvalgte.

Vi kan ikke vente til den siste leksjonen er avsluttet med å lage en melding som vi sender til resten av verden. Ingenting vil skje om vi ikke jobber grundig med hver leksjon, tar notater, analyserer dem og arkiverer dem etter tema, graden av opphøydhet og oppfattelse. Evalueringskriteriene vil variere, men nøkkelen er å organisere materialet og gjøre det tilgjengelig for verden.

Uansett er det ingenting som vil kunne erstatte en bok. Den kan ulike former, men den vil alltid ha en tekst. Vi kan ikke slippe unna det. Om mennesket ønsker å gå dypere inn i materien etter å ha sett leksjonen på fjernsynet, må han se bokstavene foran øyene sine. Bokstavene er tross alt spirituelle former som må leses med sinnet og sjelen.

Derfor må vi ta arbeidet med å skape tekster svært alvorlig, og se på det som vår viktigste prioritet. En leksjon må skrives ned og følges opp ved å utheve nøkkeldefinisjonene, deres klassifiseringer og ved å bruke ulike typer tekstanalyser. Det er avgjørende å ha en velskrevet tekst som menneskene kan forhold seg til. Jo mer de kan jobbe med den, jo mer intensiv vil deres utvikling bli.

Vi må være takknemlige for denne type arbeid, at vi kan engasjere oss i saker over denne virkeligheten og ikke lar oss trekke inn i problemene i den animalistiske eksistensen. Vi sprer kunnskapen om skaperen til verden, og det er bra om vi av og til opplever problemer og føler oss usikre og forvirret. Det er helt klart at han vil at vi skal bry oss.

Fra samtalen om fornyelse i Morgenleksjonen 17/12/10

Kommentarer / Spørsmål