Uten dette ville livet vært en umulighet!

Dr. Michael LaitmanHvis lyset kommer ovenfra og gir sin kraft til de nedre delene (AHP) av øvre nivå som er under andre begrensning ( Tzimtzum Bet) for å vende tilbake til første begrensning (Tzimtzum Aleph), begynner det å virke. Da trenger lyset også inn i de øvre delene (GE) av nedre nivå og korrigerer det. Det viser seg at AHP til den øvre tilslutter seg GE hos den nedre og blir èn helhet.

Without It There Is No Life!

Lyset driver dem ved å sørge for at hver av dem får en Masach (skjerm) og begge to sammen ved å forvandle dem til èn helhetlig konstruksjon av ti sefirotDa er alle nivåene sammenkoblet som i en kjede, der hver trenger inn i den andre med sin del. Uten det, ville de ikke kunne sammenkobles.

Absorbering er når hver del trenger inn i den andre, som to metallbiter som trenger inn i hverandre, eller to væsker som blandes. Der er ulike former for koblinger, ettersom hver del gir til den andre og mottar fra den og på den måten skaper de noe nytt. Uten dette ville livet vært en umulighet!

Det er ganske vanskelig og komplisert å skjønne det, siden det faktisk er hele livets essens. Hver del trenger inn i den andre og annullerer seg selv. Det er når man annullerer seg selv at man kan føle den andre, oppfatte og ta imot ham. Man ser etter stedet der den andre har annullert seg selv for å kunne trenge inn. Det er en gjensidig, dyp, indre gjennomtrengning som er enormt sammensatt og som resultat utfyller begge sider seg selv, èn med GE og den andre med AHP.

Slik oppnår øvre og nedre nivå et nytt, felles Partzuf. To skapte vesener kan skape et tredje felles Partzuf mellom seg.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/9/13, Talmud EserSefirot

Kommentarer / Spørsmål