«Utenfor» betyr enda dypere på innsiden

thumbs_Laitman_201_04Spørsmål: Kabbalister sier at på den ene siden er alt inni oss, mens på den annen side må vi komme ut og tilkoble oss. Betyr dette at det er to skapere: èn indre og èn ytre?

Svar: Først av alt, anbefaler jeg å se på programmet vårt om virkelighetsoppfatning, der vi snakker spesifikt om dette temaet.

Det er ingenting på utsiden; alt er inne i mennesket. Først fornemmer jeg en mangel på innsiden; jeg mangler giverformen. Dette er et ønske rettet mot skaperen. Så får jeg giverformen, jeg blir en giver, det vil si at skaperen har kledd seg i meg; han har fullført meg.

Ingenting eksisterer på utsiden. I «Innledning til boken Zohar» forklarer Baal HaSulam at den verdenen vi oppfatter som ekstern ikke er noe annet enn en enorm illusjon. Skapningen er tross alt, ønsket om å motta nytelse, som bare føler det som skjer inni den.

Noen deler av den blir til verdener, andre blir til skapninger. Til slutt deler den seg i mange biter, og jeg forbinder kun meg selv med èn av dem, mens resten av dem synes å være eksterne.

Hvorfor er det slik? Det er fordi jeg gjennomgikk en knusing. En gang var jeg fullført, men så ble jeg delt. Og nå, når jeg kikker ut fra mitt lille punkt, ser jeg alle de andre som noe fremmed.

Det er her jeg må forme ønske om enhet. Når jeg forener meg med andre i følge prinsippet om å elske ditt medmenneske som deg selv, kommer jeg tilbake til hele denne enorme Kli (mottakeren) inni meg, hele denne virkeligheten, som jeg nå ser på utsiden. To dråper flyter sammen til èn på samme måte, uten å etterlate noen spor av å ha vært atskilt.

Så knusingen var forsettlig forberedt for oss slik at vi skulle være i stand til å forstå formen av ikke-eksistens, som kommer før eksistens, enhet. Det er ikke enheten som er viktig, men det faktum at jeg erverver meg giverformen, skaperen, i den.

On-the-Outside-means-Even-Deeper-on-the-Inside

Jeg bygger skaperen i meg. Derfor kalles han på hebraisk «Bore», (Bo-Re, som betyr kom og se). Med andre ord; gjør det og du vil føle, forstå og oppnå. Det er fordi det er du selv som gjør det.

Ingenting utvendig eksisterer. Når jeg korrigerer alle knusingens detaljer, oppnår jeg skaperens natur inni meg.

(24530)

Fra første del av morgenleksjoene, 22/10/10, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål