Utgangen fra Egypt kalles fødsel

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, «The Secrets of Conception and Birth» (Hemmeligheten bak unnfangelse og fødsel): Utgangen fra Egypt kalles fødsel, men fosteret er dødfødt, siden etter graviditeten – som er smelteovnen og trelldommen i Egypt – har vi fødselen og de var ennå ikke rede til å puste inn livsånden i den opplyste verden som de ble lovet å komme til – til opptellingen har startet og krigen med Amalek og vannprøvelsene osv, og de ankommer Sinai ørkenen. Sinai betyr hat, som vil si smertene som er en del av alle sykdommer.

Vi må forstå at alt avgjøres av sluttpunktet, av målet for skapelsen. Det sies: «tenk først – og handle etterpå.» Sluttpunktet avgjør hvilke feil som må avdekkes på hvert nivå for å nå det endelige målet.

Det endelige målet avdekkes på hvert nivå like defekt som antallet nivåer som skiller en fra dette nivået. Hvis jeg, f.eks. befinner meg på nivå 5 og det finnes i alt 125 nivåer, må jeg fremkalle behovet for de restereende 120 nivåene på femte nivå. Men jeg kan ikke avdekke dem, så de er i samme forfatning som jeg er, i sin skjulte form, forbereder fremtidige feil som jeg må korrigere og som gradvis begynner å avdekkes fra dette nivået av.

Hvert nivå inkluderer alle fremtidige defekte tilstander til korreksjonens avslutning. Så selv i tiden for utgangen fra Egypt var det avgjort at korreksjonen skal avsluttes etter 6000 år. Alt dette var allerede kjent: Abraham kjente også til denne prosessen og Jakob ønsket å avdekke fremtidens hemmeligheter for sine sønner, men klarte det ikke.

Alt stammer fra det fakta at det endelige målet, den endelige tiltanden, er innlemmet i hvert nivå, siden det har en begynnelse, en faktisk tilstand og fullførelsen. Så fosteret som fødes under utgangen fra Egypt skjuler allerede i seg den fremtidige defekten. Akkurat som deltakelsen av punktene i SAG med NHYGalgalta, der det var klart at steinhjertet var skjult i NHY. Derfor var det mulig å forutse den fremtidige knusingen, siden den uavdekte ondskapen ble igjen i Bina og Malchut. De trodde de kunne korrigere det hele og nå korreksjonens avslutning, men det ble bare verre.

Ondskap må skjules på veien, bli avdekket i fremtiden og korrigeres. Det er det samme som skjer her, med det dødfødte fosteret. Israels barn kom ut fra Egypt da de var helt atskilt fra hverandre. De reiste det første tempelet, men det ble ødelagt og de måtte ut i eksil til Babylon, der hele historien om Ahasuerus, Mordechai og Haman tok plass. Deretter vendte de tilbake til Israels land igjen og reiste det andre tempelet, som også ble ødelagt.

Alle disse tilstandene er resultat av den feilslåtte fødselen, men slik måtte det være, for steinhjertet som måtte avdekkes og dø er skjult i fosteret. Alt dette kommer fra det endelige målet og avgjør alle disse tilstandene.

Det var umulig å forandre på noe av det vi har gjennomgått frem til i dag. Kun nå når vi tilstanden for korreksjonens begynnelse og har fri vilje. Vi hadde ingen fri vilje i noen av de tidligere tilstandene, siden de bare var en forberedelse på dagen i dag.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 28/7/13, Writings of Baal HaSulam

 

 

Kommentarer / Spørsmål