Utsletting av «jeg-et» for å kunne vokse

Spørsmål: Den fysiske virkeligheten forteller meg at jeg bør være en leder, uttrykke mine meninger og oppnå målene mine. I den spirituelle virkeligheten må jeg smelte sammen med gruppen. Hva er det som ligger bak disse motsetningene?

Svar: Å knytte seg til gruppen betyr ikke at du må utslette deg selv. Du får bare kraften som hjelper deg til å dyrke ditt ”jeg” fra vennene. Som en dråpe sæd som fester seg på livmorens vegg, utsletter du deg selv kun for å kunne ta til deg næring, for å få krefter for å vokse. Det er dette som vokser, og ingenting annet.

Jeg utsletter deler av meg selv kun for å ta imot kraften til den øvre Partzuf, men det er ikke nødvendig at den kontrollerer meg. Det er heller motsatt, for den hjelper meg til å utvikle meg, løfte ”jeg-et” mitt. Uten det ville det ikke blitt noen utvikling i det hele tatt, og på det neste nivået ville jeg ikke klart å holde meg fast til veggen i livmoren.

Det er to motsetninger som kombineres her. På den ene siden avviser jeg meg selv foran min mor slik at jeg ikke blir en fremmed kropp som kan forårsake forgiftning. På den andre siden, ved å utslette meg selv, kan jeg ta imot blod fra min mor og vokse takket være det. Det er mine egenskaper og gener som vil utvikle seg, i den grad jeg klarer å være mann selv om hun er kvinne.

Fra del fire av Morgenleksjonen 8/4/2011, ”The Freedom”

Kommentarer / Spørsmål