Vår modning avhenger av disseminasjon

Spørsmål: Hvordan kan vi spre budskap om enighet til verden omkring oss, om der ikke er enighet i det kabbalistiske samfunnet?

Svar: På en måte har du rett. Men samtidig  er det absolutt nødvendig at vi gjør noe. Det er derfor naturen har gitt oss denne muligheten. Skaperen presser oss med overlegg mot denne undervisningsprosessen.

Dette ser vi for eksempel i en familie, når to unge mennesker gifter seg. De har foreløpig ikke så mye kunnskap. Men etterhvert som de får barn og blir foreldre, får de gradvis mer ansvar forårsaket av behov og andre omstendigheter. Slik modnes de og blir voksne. Når man ikke har barn, forblir man et barn.

Derfor modnes også vi ved å sirkulere materiet vårt til verden omkring oss. Uten dette, vil det ikke skje. Dette er den eneste grunnen til at vi har fått disseminasjonsarbeide. Det påvirker vår modning.

Læren om kabbala sier at når vi ikke disseminerer, forblir vi i en liten tilstand (Katnut). Men når vi disseminerer, passerer lyset gjennom oss til andre og vi oppnår en stor tilstand (Gadlut), Hocma`s lys – kunnskapens lys. Derfor, uansett hvilken tilstand vi befinner oss i, er det bare èn ting for oss å gjøre; vi må disseminere.

Fra søndags virtuelle leksjonsserie, 12/2/12

 

Kommentarer / Spørsmål