Ved foten av Sinaifjellet

Spørsmål: Hva betyr indre samhold mellom venner?

Svar: Indre samhold finner sted mellom spirituelle gnister. Hver og en av oss har vårt eget egoistiske ”jeg”, og i tillegg finnes det en spirituell gnist, ”punktet i hjertet”. Om den ene er ”blå” og den andre ”grønn”, vil begge ha et punkt i hjertet og alle punktene har den samme ”rødfargen”.  Det er disse ”røde” punktene vi må knytte sammen.

Om vi forener punktene i hjertene våre, blir knytepunktet mellom dem sett på som en spirituell beholder (ikke punktene i seg selv, men sammenbindingen deres). I den grad den enkelte underkaster seg andre, vil det være kjærlighet mellom oss, i stedet for hat. Gjennom forskjellen mellom hat og kjærlighet kan vi måle sjelens opphøyelse, dens størrelse i den spirituelle beholderen.

Alt arbeid oppstår inni en person når han kun klarer å se den spirituelle gnisten i andre og lengter etter å knytte seg til dem. Etterpå begynner vi å se på utsiden hvordan dette gjenspeiler ens holdning til gruppen, den felles oppnåelsen og omsorgen for andre. Ut i fra den interne innsatsen utvikler utsiden seg, og blir til en praktisk handling.

Om jeg klarer å knytte sammen disse spirituelle gnistene, vil kroppene begynne å oppføre seg annerledes i henhold til gnistene. Alt er opp til oss, og la oss håpe at vi vil innse alvoret i dette under kongressen.

Jeg er sikker på at vi vil forstå disse prinsippene. Mennesker kommer tross alt til Sinaifjellet uten kunnskap og forståelse. Først må vi likevel komme oss dit!

 Fra Morgenleksjonen 28. oktober 2010, ”The Acting Mind”

Kommentarer / Spørsmål