Veien til skaperen er lik for alle

Spørsmål: Er det slik at kvinner kun kan knytte seg til skaperen gjennom mennenes gruppe?

Svar: Absolutt ikke! En kvinne må selv knytte seg til skaperen! Denne bevegelsen gjennom mennenes gruppe er kun for å lede oss alle til dette nivået. Å knytte seg til skaperen er likevel en individuell prosess.

Hvordan kan det ha seg at en kvinne ikke er tilknyttet skaperen?! Vi utvikler oss videre sammen: Menn kan ikke utvikle seg uten kvinnenes ønsker, mens kvinnene ikke kan utvikle seg mot skaperen uten mennenes streben. Alt dette må gjøres i fellesskap, akkurat som når vi bærer fram barn.

Bevegelse er en fødsel for hvert nytt steg, når vi avler den neste tilstanden. Kvinner kan ikke være foreldre alene, og det kan ikke menn heller. De må være sammen for å skape en familie og ta vare på den felles familiesirkelen, og ut i fra dette vil de skape nye tilstander.

Både menn og kvinner har et personlig forhold til skaperen, mens bevegelse kun kan oppstå i gruppen. Jeg knytter meg til skaperen individuelt. Hvordan oppnår jeg da tilfredsstillelse? Jeg får det gjennom gruppen.

Påvirkningen fra omgivelsene både på menn og kvinner er avgjørende. En kvinne kan ikke utvikle seg om hun ikke mottar påvirkning fra omgivelsene, skjønt mennenes påvirkning er sterkere enn kvinnenes.

Fra den virtuelle leksjonen på russisk, Grunnleggende kabbala 21/04/2011

Kommentarer / Spørsmål