Veiledning i å danne en korrekt virkelighet

Dr. Michael Laitman med studenterNår vi leser i Zohar er det nødvendig at vi begynner å føle samholdet og forbindelsen mellom oss som den omtaler. La oss anta at et slags skjult samband eksisterer mellom oss, ukjent og hemmelighetsfullt, men at det allikevel uten tvil finnes der. Vi ønsker å oppdage det: hvem er knyttet sammen med hvem, på hvilken måte, i hvilken grad – og hvordan kan de påvirke hverandre?

Zohar beskriver alle disse formene for samhold, ikke bare våre, men for hele verden. Nå befinner verden seg i en forvirret tilstand og vi aner ikke hvordan vi kan finne det riktige sambandet mellom oss alle og hvordan vi skal oppføre oss riktig i forbindelse med andre. Zohar beskriver alt dette. Om vi bare visste – og forstod hele systemet, ville vi kunne organisere alt som eksisterer i verden på en enkel måte.

Derfor avdekkes Zohar på den ene siden, mens problemer i verden samtidig dukker opp – og vi takler det ikke. Problemene viser seg i ulike former og i ulike områder med menneskelig aktivitet i denne verden. Vi må finne forbindelsen mellom dem for virkelig å forstå hva Zohar omtaler. Deretter, i følge det som avdekkes for oss i Zohar, må vi danne en tilsvarende virkelighet i denne verden. Det er dette som kalles å oppdage den spirituelle virkeligheten mellom oss.

La oss anta at den ødelagte og knuste tilstanden som vi eksisterer i blir avdekket for oss i dag. Zohar omtaler de korrigerte tilstandene, de veldig avanserte som ligger flere nivåer foran oss. Om vi derfor ønsker å rykke framover til disse nivåene, selv for å korrigere vår nåværende tilstand bare litt, så er dette allerede en bønn.

Vi ønsker at det samme samholdet som Zohar beskriver må avdekkes for oss i stedet for det knuste sambandet som nå oppdages. Dette er fordi det som ble knust var forbindelsen mellom delene til den allmenne sjelen. Derfor ønsker vi å korrigere det.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 26/10/11, The Zohar

 

Kommentarer / Spørsmål