Verden er i fare

I nyhetene (fra eiu.com): Resultatene fra The Economist Intelligence Unit sin ”Demokratiindeks for 2010” viser en reduksjon når det gjelder demokratiske land i verden. Rapporten hevder at ”den økonomiske og finansielle krisen økte antall autoritære regimer, og forsterket eksisterende negative politiske trender. Dette er mest tydelig i Europa, både i øst og i vest”. Den globale demokratiseringstrenden har stoppet opp, og vi har fått det Larry Diamond (2008) kalte en ”demokratisk tilbakegang”. Demokratiske stater er med andre ord på retrett.

Autoritære styresett har økt i Midtøsten og i tidligere USSR. Det virker som at demokratiske styresmakter skaper skuffelser blant massene. I Afrika har prosessen stoppet helt opp, mens Latin Amerika har utviklet en tendens mot populistbevegelser.

Offentlighetens deltagelse i det politiske livet har også avtatt i Vesten. Dobbeltmoralen, utenrikspolitikken og angrepene på borgerrettighetene skaper mistro til demokratiet, og gjør at offentligheten begynner å anklage sine egne styresmakter for hykleri.

Min kommentar: Kabbala sier at om verden ikke utvikler en bevissthet om sitt naturlige utviklingsnivå og velger å være lik naturen, vil alle de politiske systemene som eksiterer i dag bli erstattet av fascistiske og fundamentalistiske regimer, og verden vil raskt utvikle seg mot en tredje verdenskrig. Se Baal HaSulams bok The Future Generation og avisen ”Ha Uma (The People)”.

Kommentarer / Spørsmål