Verden er i ferd med å våkne

Spørsmål: Mennesker over hele verden er i ferd med å våkne opp, og begynner å snakke om samhold. Hva er det som skjer?

Svar: Dette kommer fra en indre følelse. Et menneske kan studere i ti år, høre om hvor viktig samhold er hver eneste dag, og alt kan likevel være forgjeves. Om han ikke føler et behov for det, vil han heller ikke høre noe.

Plutselig begynner han å forstå det innenfra, på en naturlig måte. Helt uventet begynner han å forstå at vi alle er knyttet sammen med hverandre, at vi trenger sosial rettferdighet og rettferdig fordeling, og at vi alle må oppnå balanse mellom oss og med naturen. Livene våre vil ellers være over.

I dag er det noen få tusen gale mennesker som bruker opp jordens siste naturressurser, og som ved hjelp av reklame presser oss til å kjøpe det de produserer bare for at de skal kunne legge til en ekstra null på sin bankkonto. Vi følger deres direktiver som ydmyke slaver: Vi trakter etter materiell velstand.

Nå er det nok, for alt kommer til å kollapse. Vi er blitt modne, for vårt ønske om å få vokser seg større for hver dag som går, og mens det utvikler seg, begynner det å spørre seg selv: «Hvorfor lever jeg? Hva er det som skjer med meg? Hvorfor lider jeg? Hvorfor blir jeg aldri tilfreds?

Arbeidsledigheten i USA har vokst enormt, også blant unge mennesker. Det er et enormt skille mellom de rike menneskene fra Wall Street og den unge generasjonen. I en alder av 20-25 år ser ikke mennesket en framtid foran seg. Uten jobb ønsker man ikke å gifte seg eller å få barn. Hva slags framtid venter vel neste generasjon så lenge egne framtidsutsikter ser dårlige ut?

Spontan vekkelse er i ferd med å bryte ut. Menneskene deltar i demonstrasjoner ut i fra sine indre impulser. De klarer bare ikke å sitte rolig hjemme lenger. Det er rent anarki: Mennesket vet ikke hva som vil skje i morgen eller i neste øyeblikk, og det er slik han beroliger seg selv og blir kvitt de negative følelsene. Hans natur tvinger han til å gjøre dette. Menneskene begynner å protestere uten å ha et klart syn på situasjonen, uten å forstå meningen eller forberede et program. De føler seg rett og slett dårlige.

Gradvis vil oppturene og nedturene i livet tvinge dem til å bli klokere, og de vil begynne å forstå hva det er som faktisk skjer.

Hele verden er i ferd med å våkne opp i disse dager. Vi får se hva som skjer i Kina, Japan og India… Verden er blitt «rund». Menneskene krever fra naturens side endringer. Intuitivt føler de at de må knytte seg sammen, at de må finne balanse med seg selv og med naturen. Det er slik den generelle, universelle kraften avdekker seg selv: Ubevisst føler vi plutselig at det nettopp er dette vi mangler.

Da begynner alle å protestere mot ulikheter og kreve noe: alenemødre, pensjonister, leger og lærere. Det er ikke tilfeldig. Det er en generell trend, et felles krav om balanse. Noen har det bra, mens andre har det mindre bra, og vi ønsker at alle skal få sin del. Samholdskraften og en ny tilnærmingsmåte som tvinger oss til å tenke på denne måten blir avdekket i vår globale og helhetlige verden.

Spørsmålet er hvordan vi kan oppnå denne tilstanden. Bare læren om kabbala tilbyr en løsning. Den forklarer hvordan man kan oppnå rettferdig fordeling, oppnå balanse og bli kompensert for skadene som vår egoisme har forårsaket.

Mennesket ønsker å være noe mer enn alle andre, det ønsker å oppnå noe, å utvikle seg. Om vi alle kommer til en tilstand der alle bare får akkurat det de har behov for, hva blir så veien videre? Hvordan kan vi kompensere for det menneskene har tapt? Kabbala forklarer at dette kun er mulig gjennom spirituell utvikling når vår fysiske kropp får det den trenger, og resten blir brukt for å utvikle sjelen.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 07/10/2011, «One Commandment»

Kommentarer / Spørsmål