Vi er en del av naturen

Synspunkt (Nikita N. Moiseyev, fremtredende sovjet/russisisk matematiker og fullverdig medlem av det sovjetiske og russiske vitenskapsakademiet): Målsetting: vi må forklare at mennesker også er en del av naturen,  at vi følger dens lover og logikk. Et vilket som helst brudd på denne logikken er ødeleggende for hele samfunnet.

Allerede på første forelesning  bør vi forklare at en person har fri vilje  som kan åpne hans fremtid, men samtidig kan være fatal for ham. Vi trenger å lære og bare snakke om denne tosidigheten, denne  motsetningen som er essensen i vitenskapen om mennesket og dets oppførsel i naturen, tvetydigheten av deres reaksjoner, essensen av intelligens.

«Det bør være forskjellige synspunkter: Forskjellen mellom mennesker, deres levekår, produserer en forkjell i tolkningen. Disse forskjellene bør ikke fryktes. De hjelper til å se motivet fra ulike vinklinger.

«Mennesket hører til dette systemet: Universet er et system, som er en samling av sammenkoblede elementer. Solsystemet, jorden og mennesket er en del av dette systemet. Mennesket som tilhører dette systemet kan kun studere egenskapene fra innsiden, bare det som er tilgjengelig rundt det.

Det er derfor folk kun  er i stand til å forstå noen av egenskapene til universet. Og slik vil det alltid være: Uansett hvor mange framskritt vitenskapen gjennomgår vil bare de minste fakta om universet være tilgjengelige for oss. Vi vil alltid bare vite en brøkdel  av hva universet betyr, bare en begrenset del av et uendelig system.

«Perioder med ro erstatter uungåelige katastrofer: For å forstå nåtiden og kunne se over horisonten er kun mulig hvis man kjennner prosessen med dannelse av menneskelige arter, som en biologisk type, deres kultur og sivilisasjonen generelt.  Vi trenger å vite opprinnelsen og karakteristikker av selvorganiserings- prosesser i biosfæren, som har skapt en mann. Vi vet allerede mye. Vi vet at perioder med ro erstatter uungåelige katastrofer som er direkte utvikling til nye kanaler.

«Mowgli ville ikke blitt en mann: Fenomenet av den åndelige verden er effekten av evolusjonær utvikling, ikke biologisk, men sosial. Jeg vil spesielt analysere et eksempel som Mowgli og forklare hvorfor han aldri kunne bli en mann. Kunne Freud forstå dette?

«Mangfoldet i samfunnet: Det er viktig å forklare fenomenet multikulturalisme som en garanti for stabilitet i samfunnet, som en analog av biologisk mangfold. For dette formålet er det praktisk å bruke eksempelet med Rousseaus argument og vise hvor han hadde rett og hvor han tok feil.

 

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål