Vi er et økosystem

Synspunkt: (Fritjof Capra, PhD i fysikk): «Standarddefinisjonen som brukes mest kommer fra Lester Brown, grunnleggeren av The World Watch Institute, tidlig på åttitallet.

Han skrev at et bærekraftig samfunn er et samfunn som oppfyller sine behov uten å redusere mulighetene til fremtidige generasjoner.» Bærekraftige menneskelige samfunn kan bygges på eksempelet til naturlige økosystemer, som representerer bærekraftige samfunn med planter, dyr og mikroorganismer.

Capras seks økologiprinsipper:

Nettverk

Alle levende ting i et økosystem er knyttet sammen gjennom et nettverk av forbindelser. De er avhengige av dette nettet for å overleve. For eksempel: I en hage fremmer pollinatorer genetisk mangfold; plantene på sin side, sørger for nektar og pollen til pollinatorene.

Sammenknyttede systemer

Naturen er sammensatt av systemer som er knyttet sammen innenfor systemer. Hvert eneste system er en integrert helhet – og på samme tid – en del av større systemer. Forandringer innenfor ett system kan påvirke bærekraften til systemene som er knyttet sammen innenfor det og samtidig de større systemene som det selv eksisterer i. For eksempel: Celler er knyttet sammen inni organene som befinner seg inni organismene inni økosystemene igjen.

Sykluser

Medlemmer av et økologisk system er avhengige av utvekslingen av ressurser i kontinuerlige sykluser. Sykluser inni et økosystem og sykluser i større lokale og globale systemer krysser hverandre. For eksempel: Vannsykluser gjennom en hage er også en del av den globale vannsyklusen.

Flyt

Enhver organisme trenger en kontinuerlig flyt av energi for å overleve. Den konstante flyten av energi fra solen til jorda opprettholder liv og driver de fleste økologiske syklusene.

For eksempel: Energi flyter gjennom en næringskjede når en plante endrer solens energi gjennom fotosyntese, en mus spiser planten, en slange spiser musen og en hauk spiser slangen. I hver utveksling tapes noe energi som varme, som nødvendiggjør en stadig energiflyt inn i systemet.

Utvikling

Alt liv – fra individuelle organismer til arter og økosystemer – endres over tid. Individer utvikler seg og lærer, arter tilpasser og utvikler seg, og organismer i økosystemer utvikler seg sammen.

For eksempel: Kollibrier og kaprifolier har utviklet seg slik at de gagner hverandre; kolibriens fargesans og slanke nebb passer blomstenes farge og fasong.

Dynamisk balanse

Økologiske samfunn fungerer som tilbakevendende sløyfer, slik at samfunnet opprettholder et relativt jevnt nivå som også har stadige svingninger. Denne dynamiske balansen sørger for motstandsstyrke når økosystemet endres. For eksempel: Marihøner i en hage spiser bladlus. Når bladlusbestanden minker, vil deler av marihønebestanden dø. Da økes bladlusbestanden og kan igjen holde liv i flere marihøner. Bestanden til hver eneste art vokser og synker, men balansen inni systemene lar dem blomstre sammen.

Kommentarer / Spørsmål