Vi har ikke en annen planet

Fra nyhetene (Harald Schumann, en av Tysklands fremste eksperter innen globaliseringsområdet i et intervju med bfm.ru): For at vi skal kunne fortsette å leve slik vi gjør nå, vil vi trenge to planeter. Det er derfor helt klart at noe må endres i vår verden, enten vi liker det eller ikke. Det eneste spørsmålet er om vi våger å endre oss frivillig, eller om vi vil bli presset til dette når krigene og konfliktene begynner, når vi må handle veldig raskt.

Min kommentar: Det er nettopp dette kabbala også sier: Det er best at du drar nytte av den kunnskapen som du blir tilbudt og endrer deg mot likhet med naturen eller skaperen selv, i stedet for at du vil bli presset til det gjennom store lidelser. Er hele menneskeheten akkurat som et barn som er fryktelig sta og dum?!

 

Kommentarer / Spørsmål