Vi kan ikke feile

Spørsmål: Perioden vi opplever nå er ekstremt vanskelig. Vi føler presset på oss; skaperen er streng mot oss. Hvordan kan vi, her i Europa, heve oss over all frykten vår og respondere på rett måte til det skaperen forventer av oss?

Svar: Hovedmålet vårt er forbindelse, samhold. Selv om vi ikke sprer metoden for integrert undervisning, vil forbindelsen vår uansett påvirke verden. Den vil tilsynelatende spres under jorden og ha påvirkning på alle.

Alle vil begynne å prate om det. Alle vil begynne å tenke og forstå, siden hele verden uansett er gjensidig forbundet. Det er kjent fra vitenskapelig forskning og folk føler det allerede: Noe jeg tenker på et sted i verden, oppdages plutselig i tanker og handlinger på et annet sted, osv.

Derfor trenger vi først og fremst samhold. Spesielt hvis vi begynner å forbindes utenfor Europas grenser! Når vi begynner å gjøre det, vil vi føle at forhold mellom nasjoner og mennesker vil bli helt annerledes. Media begynner å presentere informasjon litt annerledes, i en mykere og mer gjensidig form, med forståelse for at vi ikke har noe annet valg, det er nødvendig å promotere gode forhold oss imellom. Derfor må vi satse på det.

Og utifra vår forbindelse disseminerer vi allerede metoden for integrert undervisning. Det er ikke komplisert. Dere kan tenke dere hvor raskt folk vil innse betydningen av det; vi må simpelthen fremlegge det i riktig form og handle; dette er det viktigste i læren om kabbalah. Dere kan investere enorm energi, årevis med arbeid, vri utav dere alt mulig, men hvis dette ikke går i riktig retning, hvis dere avviker litt sidelengs, vil ingenting komme ut av dette!

Baal HaSulam skriver i boken Shamati at Israel er noen som er rettet direkte mot skaperen, at Torah er systemet som forbinder mennesker fordi det arbeider for å implementere den generelle regelen «Elsk dine medmennesker som deg selv.» Det betyr at om du retter deg mot kjærlighet, mot forbindelse med mennesker, direkte mot skaperen – da vil du oppnå skaperen. Men hvis du forvrenger det litt, endrer du retning. Den vinkelformede avstanden kan være liten, men den vokser ettersom du avanserer.

Derfor har vi ikke lov til å feile. Vi må hele tiden korrigere oss selv, mer og mer, som et sporings-system.

Vi må være oppmerksomme på det og da er det ikke vanskelig i det hele tatt. Veldig raskt, faktisk umiddelbart, vil dere føle riktig reaksjon fra omverdenen. Folk vil plutselig finne dere, henvende seg til dere og spørre: «Hvor har dere vært til nå?»

Fra den europeiske kongressen i Tyskland, 23/3/13, Leksjon 4

 

Kommentarer / Spørsmål