Virkeligheten gjennom våre intensjoner

Hele læren om kabbala snakker kun om de givende handlingene som blir satt ut i live gjennom vår gjensidige samhørighet. Hele virkeligheten utenom vår verden eksisterer gjennom å gi. Denne verden viser seg for oss gjennom den motsatte egenskapen, der alle er opptatt av å ta så mye som mulig til seg selv. Innenfor denne holdningen om å ”konsumere til seg selv” opplever vi vår materielle virkelighet.

Se for deg bitte små ønsker som er strødd ut over et flatt underlag. Om hvert eneste av dem ønsker å oppnå maksimal profitt ved å utnytte alle andre, vil de skape en felles samhørighet som blir oppfattet som ”denne virkeligheten”, i alle sine materielle former. Da blir menneskene knyttet sammen gjennom hierarki, de gifter seg, får barn og knytter seg til hverandre ut i fra intensjonen om å få nytelse fra andre. Det er slik de organiserer alt seg imellom.

Det er dette vi kaller ”vår verden” eller ”denne virkeligheten” innenfor alle nivåene: det uorganiske, det organiske, det bevegelige og det kommuniserende (menneskelige). Vi ser på de andre som nære eller fjerne, er avhengige av dem i større eller mindre grad, men alt dette i henhold til vår intensjon om å føle nytelse.

The World of Our Intentions

Vi bygger denne virkeligheten selv, med våre intensjoner om å nyte alt som finnes. Om noen sier: ”Nei! Jeg ønsker å forholde meg til de som har en intensjon om å gi, ikke å ta imot”, vil han gjennom sin nye holdning oppleve den samme virkeligheten som en spirituell virkelighet. Det er beskrevet som: ”Jeg så en omvendt verden”.

Alt bestemmes gjennom intensjonen. Å gå fra intensjonen ”for meg selv” til intensjonen om å gi, betyr at man krysser Machsom (grensen som skiller oss fra spiritualitet). I denne intensjonen om å gi finnes det 125 nivåer før vi oppnår en perfekt intensjon, en absolutt givende kraft.

Virkeligheten som vi opplever nå gjennom intensjonen om å tilfredsstille oss selv, finnes ikke. Den blir gitt oss kun for at vi skal bruke den som en inngangsbillett til den sanne oppfattelsen av virkeligheten.

Vi tok imot en egoistisk holdning mot andre for at vi skulle jobbe med oss selv, begynne med denne holdningen og fortsette videre mot en overgang til den givende egenskapen, ved å klatre opp de 125 nivåene, utforske samholdet mellom oss mer og mer, det vil si å klatre oppover trinnene i de spirituelle virkelighetene. Kun vår intensjon bestemmer hva vi opplever, denne eller den øvre virkeligheten.

Fra del to av Morgenleksjonen 28/12/10, ”Introduction of The Book of Zohar”, artikkel ”You Are Partners with Me”

Kommentarer / Spørsmål