Spirituell betydning av å gråte er renselse

Spørsmål: Hvorfor føler vi litt lettelse etter at vi har grått?

Svar: I den fysiske verden befinner denne psykologiske lettelsen av nervøse spenninger seg i vår dyriske organisme. På et spirituelt nivå finner et menneske Skaperens sympati her. Hans gråt er som å reise MAN (bønn). Han får da hjelp ovenfra og kan kle sine bønner i en spesifikk korrekt form.

Spørsmål: Det blir sagt at på et spirituelt nivå er gråt renselse. Hva trenger vi for å rense oss?

Svar: Gjennom dette begynner mennesket å oppnå en beskyttende skjerm og blir i stand til å ta imot reflektert lys. Han kan nå forstå Skaperens holdning til ham på rett måte.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 11/6/22

Det er alltid best å tie stille

Spørsmål: Finnes det mennesker som forblir stille gjennom hele livet?

Svar: Slike mennesker finnes. I prinsipp er det ikke feil i det hele tatt, for vi har ingenting å snakke om. Om vi ikke snakker, men tenker i stedet, da begynner vi å forstå at vi kan gjøre opp alt perfekt uten å snakke.

Spørsmål: Er du for en verden uten snakking? Ville det være fint om folk ikke snakket?

Svar: Selvsagt, men ikke helt, vi bør ikke legge bort absolutt alle samtaler. Vi kommuniserer med våre barn, ektefeller, naboer, kollegaer på jobben og så videre. Om vi i prinsipp kunne begrense klart tomme konversasjoner mellom oss, så ville det være fint.

Spørsmål: Hva er best, å si sannheten rett ut til noen, eller å forbli stille?

Svar: Det er alltid best å forbli stille.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Universet er Skaperens tanke

Hele virkeligheten ble besjelet og skapt av en eneste tanke. Det er det som styrer alt, det er selve handlinger, det er all søken etter bekreftelse og det er essensen av alt arbeid. (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” Inner Observation, Chapter 1, Item 8).

En tanke om skaperen omgir og inkluderer alt som er skapt og alt den gjør fra begynnelse til slutt i seg selv, det vil si alle mennesker sammen. Derfor studerer vi praktisk talt Skaperens tanke når vi studerer kabbala.

Spørsmål: Jeg har lest at mennesker som har vært ute i verdensrommet sier at hele universet er som en eneste tanke. Hva menes med tanke her?

Svar: Det samme, alt som omgir oss og virker på oss er skaperens tanke.

Fra KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

 

“Betydningen av det hebraiske alfabetet og fangen fra Sibir som plutselig kunne hebraisk” (Linkedin)

Min nye artikkel på Linkedin:

The Meaning of the Hebrew Alphabet and the Prisoner from Siberia Who Suddenly Knew Hebrew

For mange år siden, ikke lenge etter at jeg hadde begynt å studere visdommen om Kabbalah med min lærer, RABASH (Rabbi Baruch Shalom Ashlag), mottok jeg et brev fra en mann som var fengslet i en kriminalinstitusjon i Sibir. På den tiden var de fengslene i Sovjetunionen kjent som nådeløse steder som få overlevde. Jeg vet ikke hvordan dette brevet kom til meg, men forfatteren skrev på veltalende, poetisk hebraisk om sine vanskeligheter i fengselet. Han beskrev sult, kulde og umenneskelige forhold. Det som likevel slo meg som tydelig var at mannen ikke hadde jødisk oppvekst og undervisning, aldri hadde opplevd hebraisk, språket hadde helt enkelt kommet til ham.

Jeg spurte RABASH hvordan det var mulig for en som ikke var jøde eller hadde lært hebraisk å plutselig kunne dette språket så inderlig. RABASH forklarte at ekstrem lidelse kan forårsake det noen ganger. Nå lidelsen blir for stor og for langvarig til å holde ut med, da blir noen ganger egoet så nedbrutt at det ser ut til å bli helt borte. Da begynner man å forbinde seg med hele tilværelsen.

Det hebraiske alfabetet består, som Zohar forklarer det i essayet om bokstaver, av punkter og linjer som er forbundet med hverandre på forskjellige måter. Hver kombinasjon av punkt og linjer skaper en bokstav, setninger og hele språket. Disse punkene og linjene som former bokstavene representerer sammenhengen mellom den givende og den mottagende kraft som finnes i virkeligheten. Sammen former disse kreftene all realitet, både den delen vi opplever og også den delen vi ikke kan iaktta med vårt nåværende intellekt.

Når ens ego er borte, løftes sløret som gjemmer for oss den det som er skapt av den givende kraft, og vi begynner å se hele bildet av virkeligheten. Da kan noen ganger også måten det uttrykker seg på, ved punkt og linjer, komme frem. Det er grunnen til at fangen fra Sibir plutselig kunne hebraisk. Det kom ikke egentlig over ham, det ble avslørt fordi lidelsen hadde fjernet hans ego og dermed tatt bort sløret som gjemte dette.

Etter å ha forklart dette, la RABASH til at vi ikke trenger å lide for å avsløre den skjulte delen av virkeligheten. Visdommen om Kabbalah viser denne delen uten noen form for lidelse, men utelukkende gjennom å lære sammen med en gruppe mennesker som har samme ønske om å oppdage den skjulte delen. Når de studerer og arbeider på sin innbyrdes forbindelse, begynner de å fatte den indre meningen med de hebraiske bokstavene. Dette er noe av det Kabbalah definerer som «åndelig tilegnelse.»

Flere år senere kom fangen ut og kom og bosatte seg i Israel. Hans lidelse var over, og også hans opplysning. I fraværet av lidelse, våknet egoet hans til live igjen og dekket igjen over den skjulte delen av virkeligheten.

I dag kan vi alle oppleve hele bildet av virkeligheten. Alt vi trenger er å studere Kabbalah sammen med likesinnede mennesker. I vår tid kan vi studere det på et nesten hvilket som helst språk vi måtte velge, og materialet er tilgjengelig på internet. Vi trenger ikke å lide for å avsløre tilværelsens hemmeligheter eller betydningen av det hebraiske alfabetet. Vi må bare ønske det.

Kvinne i det 21. århundre, del 2.

Hva er forskjellen mellom en manns og en kvinnes lederstil og hvordan kan de begge kombineres?

Om en leder, enten en mann eller en kvinne, ikke vet noe om hensikten og det som kommer til å skje med skapelsen og hvordan man skal lede i retning av det naturen krever av oss, da vil ingenting godt komme ut av det. Først og fremst trenger vi en integral undervisning, og som konsekvens av dette vil kvinner besette flere viktige posisjoner i samfunnet.

Samtiden krever dette. Siden menneskeheten ikke har gått inn i det stadiet som kalles «Den endelige korreksjon» er studiet av visdommen Kabbalah organisert i grupper på ti personer som knytter seg til hverandre, for kort tid siden var dette forbeholdt menn, men så snart denne metoden begynner å spres ut, ved integral undervisning og arbeid i grupper på ti personer, vil kvinner komme i forgrunnen. Dette skjer for å gjenvinne en stor felles sjel, Adam HaRishon (Den første Adam).

Menn blir mer involvert i organiseringen av tier-grupper og av strukturene i samfunnet, mens kvinner vil ta mer lederskap utad. Det er derfor jeg stadig gjentar at spredning av visdommen først og fremst er kvinnenes arbeid.

Kvinnen som alltid var i skyggen, kommer nå i forgrunnen og engasjerer seg nå i rekonstruksjonen av samfunnet. Det er interessant at menn er enige i dette. Naturen lar kvinnen gå frem og ingen protesterer. Dette er et mirakel som ikke har skjedd tidligere i historien. Det er en prosess som har pågått de siste hundre år.

En kvinne har alltid hatt forkjærlighet for lederskap, men tidligere var det bare på liten skala, og aldri utenfor huset. En mann er ikke i stand til å styre et hus, han vet aldri hvor alt er. Hans måte å tenke på er ikke tilpasset slikt arbeid. Kvinnen har alltid hatt ansvar for huset.

Over tid er det kommet en forandring. Dette er en konsekvens av sjelens indre struktur, den nærmer seg gradvis korreksjon. Som resultat av dette passerte lyset ovenfra gjennom følgende Sefirot: Keter, Hochma og så videre helt til Malchut og begynte å nå frem til kvinnen mer og mer. Derfor følte kvinner at de forstår endringene som tar plass i verden bedre, og de er klare for å uttrykke sin mening i viktige saker.

Dette er ikke lenger begrenset til å vite om der er salt og pepper i kjøkkenet. En kvinne er klar for å gi menn råd – til sin mann, til regjerning og parlament – og tilby en løsning. Dette dreier seg ikke lenger om hvordan man koker suppe, men hvordan man former politikk. Alt dette skjer fordi tiden er kommet for det øvre lys til å komme til jorden, og det har bragt med seg opplysning.

Derfor føler en kvinne seg i stand til å arbeide med dette. Hun kan gjenopprette orden i verden bedre enn en mann, fordi hun hører til det siste Sefira: Malchut). Ved å reise et reflekterende lys, samler hun alle Sefirot som finnes foran henne. Derfor er hun i stand til å bestyre dem alle.

Mannen blir i sin spesifikke rolle, og kvinnen vinner makt til å kontrollere alle, som hun gjør det med barna i barnehagen. Hun tar hand om alt.

Ikke alle kan være som Margaret Thatcher eller Golda Meir, men ikke desto mindre har enhver kvinne anlegg for lederskap. Jeg tror at det i vår tid er nødvendig å erstatte menn med kvinner i regjeringer. Vi vet at det blir orden der en kvinne arbeider. Verden trenger ikke en manns eksplosive kraft, men en kvinnes moderate, balanserte lederskap, fritt for alle smålige beregninger som også noen ganger er karakteristisk for kvinner.

En kvinne som kan overveie alt nøye og riktig, og som anser sitt land for å være sitt hjem, viktig og kjært for henne, er i stand til å forsone alle motstridende strømninger og partier, og balansere alt. Bare en kvinne kan gjøre det.

Fra  KabTV’s “Women in the New World” 7/5/20

Raskeste måte å tilegne seg sannhet på

Alt man tilegner seg skulle være fokusert på skyldigheten å korrespondere med andre, å bevege seg mot enhet. Dette er korreksjon av brudd på kunnskapens tres regler. Vi kan ikke gjemme oss for dette. Ser vi nøyere på det, ser vi at alle mennesker, alle land og hele menneskeheten går gjennom denne korreksjonen.

Det vil snart vise seg for oss at alle forsøk, alle handlinger, også individuelle handlinger bidrar til denne korreksjonen av kunnskapens tre, om vi ønsker å lykkes.

Uvegerlig kommer vi til den tilstanden vi kaller enden på all korreksjon. Det eneste spørsmålet blir da hvordan vi vil bevege oss på denne veien. Vil vi drives fremover med pisk? Vil vi finne riktige måter å gå fremover for hvert skritt og i hver detalj? Vil vi bevege oss mot samme mål ved hjelp av bønn og venner?

Man kan spørre hvorfor vi skulle skape dette alternativet som ikke er ønsket av Skaperen. Det er fordi vi har frihet til å velge hvorvidt vi er enige med Skaperen og velger å gå denne veien, ikke under skjebneslag, men frivillig, og for å begrense vår egoisme og gå inn i arbeid for å gi (Lisma). Vi går fremover ved å investere våre anstrengelser og vår bønn og ved å prøve å ikke rømme unna hele tiden og gå tilbake til den egoistiske veien.

Til slutt vil vi oppnå samme mål, men i stedet for å legge veien gjennom en mørk skog der røvere lurer, der vi må frykte for vold og drap, kan vi kjøre med Mercedes langs en vakker vei, raskt og komfortabelt. Vi vil oppleve reisens mål annerledes om vi ikke er kjeppjaget mot det. Når vi beveger oss mot målet på veien som er lang til rette for oss, korrigerer vi oss mer og mer og kommer stadig nærmere.

For hver meter på denne gode veien, sikter vi oss gradvis inn på linje med målet. Det vil si at vi endrer oss. På den vanskelige veien har vi stadig mer motstand mot å gå fremover, til vi kommet til lidelser som er så store at livet blir verre enn døden. Vi foretrekker da døden, vårt egoistiske ønske er drept, og vi ledes mot korrigering.

Mengden og kvaliteten av lidelsen på veien der tiden kortes inn (Achihsena) kan sammenlignes med den på den naturlige utviklingens vei (Beito). Tross alt er jeg klar for å lide for å komme frem til sannheten, da er det ikke lenger lidelse!

Fra 2. Del av  Daily Kabbalah Lesson 11/1/22Writings of Baal HaSulam “Peace in the World”

Ethvert rop til Skaperen hjelper

Kommentar: Bønn I hjertet kommer av seg selv, det vil si ethvert behov som manifesterer seg. Jeg vil drikke, jeg vil spise, jeg vil, jeg vil.

Mitt svar: Enhver levende skapning, alt som eksisterer har det.

Spørsmål: Hva tenker Skaperen om dette?

Svar: Ingenting. Det er Han som vekker disse behovene, og det er Han som oppfyller våre ønsker og behov.

Spørsmål: Vil han at jeg ber? Er det noen mening i det?

Svar: Om du ber mot din natur, over din natur, da er det en helt annen sak. Da vender du deg bevisst til din natur og til Skaperen, og du har et ønske om å endre deg selv.

Spørsmål: Om jeg for eksempel er syk og ønsker å bli helbredet, er det da noe poeng I å be Skaperen om dette? Han vet jo om det, det er tross alt Han som er årsaken til denne sykdommen.

Svar: Bønnen hjelper I alle tilfeller. Alle henvendelser til Skaperen hjelper. Det er bedre å be om hva som helst og bli ledet rett til Ham.

Bønn må ha riktig retning, det kalles Kavana, hensikt, da vil den være svært virkningsfull.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Reinkarnasjoner—Lev ikke i minner om mennesker, men i deres kvaliteter                                                                                                             

Spørsmål: Kan det å utøve kabbala redusere antallet på reinkarnasjoner en person må gå gjennom, eller er dette antallet bestemt på forhånd?

Svar: Det spiller ingen rolle om det er predestinert eller ikke, vi kan endre og påvirke dem.

Spørsmål: Jeg har hørt at om en person som studerer kabbala er i en tiergruppe og så går bort, så er han fremdeles medlem av gruppen. Hva betyr dette?

Svar: Det kommer an på gruppen. Den har mulighet til å føle denne personen og kontakte ham. Han bor i dem fordi de er gjensidig forbundet med hverandre som Sefirot i en Parzuf. Derfor forblir forbindelsen.

Dette skjer selv om han ikke lenger lever slik vi forstår det, han finnes ikke i minnene om disse menneskene, men i gruppemedlemmenes egenskaper og kvaliteter. På denne måten kan han ta avgjørelser, endringer og så videre sammen med dem.

Alt dette burde bli klart for oss når sjelen blir åpenbar for oss. Det er vanskelig å snakke om ting vi ikke føler eller forestiller oss.

Kommentar: Men du forteller oss mange ting om Kabbalah som vi ikke føler.

Mitt svar: Dere kan forestille dere dette på en måte, og om dere lengter etter dette, da er dere på vei mot skapelsens hensikt.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 10/9/22

Mannen som brakte det øvre lys nærmere folk

Dagen til minne om Baal HaSulam, Rav Yehuda Ha.Levi Ashlag er en spesiell anledning. Den er tross alt viet en uvanlig sjel som steg ned for å forene oss med skaperen. Han trengte ikke lenger dette arbeidet, han kom bare for oss.

Baal HaSulam åpnet veien med muligheten til kontakt med det åndelige, for sjeler som steg ned i denne verden i tiden som kalles den siste generasjon. Det er vi som er de hardeste sjelene med den største egoismen, som ikke kunne bli rettet opp før nå. Vår plikt er å rette den med hjelp av metoden som Baal HaSulam overlot til oss.

Baal HaSulams lære, hans metode for korreksjon er et veldig stort lys som hver person kan trekke til seg selv. Baal HaSulam snakket, forklarte og beskrev for oss hvert skritt for rett fremgang for våre sjeler mot korreksjon, slik at vi kunne sette dem sammen og slik forstå vår skjebne.

Takket være Baal HaSulams arbeid kan selv den mest vanlige person oppnå et forhold til Skaperen, som om han er en fremragende ekspert på Tora. Tidligere var bare store eksperter begavet med dette.

Korreksjon av sjeler gikk skritt for skritt i menneskenes utviklingsprosess. Før Baal Shem Tov var det nødvendig å være svært opphøyede mennesker med uvanlig høye sjeler for å tilegne seg den øvre kraft og oppnå et forhold til Skaperen. Etter Baal Shem Tov ble det på en måte enklere, de øvre lys kom nærmere de lavere sjelene. Derfor har lave sjeler flere anledninger til å tilegne seg lysets storhet, Skaperens storhet.

Jo mer menneskene går fremover, jo enklere blir det for oss å nærme oss kildene for det øvre lys og oppdage dem.


Fra den første del av den daglige kabbala leksjonen 10/7/22, “Baal HaSulam Memorial Day”

Déjà vu og forutanelse

Spørsmål: Déjà vu er en tilstand der man tydelig føler at man har sett eller hørt noe et sted før. Hvordan skjer dette?

Svar: Faktum er at når hjernen begynner å sammenligne forskjellige ting forekommer det for en at dette absolutt allerede har skjedd. Man begynner å implementere et bilde inne i et annet og det blir til det man kaller Déjà vu.

På den andre siden finnes det også forutanelse, å se ting på forhånd, når man takket være sitt intellekt eller sansen for å eksistere i naturen føler at en hendelse som denne skulle skje nå. Man begynner å føle andres tanker eller forutse noe som kommer mot en.. Dette er fordi vi er i ett enhetlig natur-system og vi kan anta neste hendelse etter noen innledende tegn.

Det finnes mennesker som har utviklet denne følelsen, for eksempel urmennesker av ulike slag. Natur-sansen ble utviklet sterkt i dem, og de kan forutse hendelser flere år før de skjer. Det finnes individer som kan forutsi hendelser fordi de føler at slike hendelser kommer. Det vil likevel ikke si at de kan forandre noe ved dem.

Kabbalah lar oss mildne hendelser som er i ferd med å skje. De kommer likevel, men i en mildere form. Det kommer an på om vi vil forene oss med hverandre, om vi vil behandle hverandre og vår utvikling med godhet, eller overlate det hele til vår egoisme. Den vil naturligvis forårsake lidelser.

Fra KabTV’s “I Got a Call, What is Déjà Vu?” 5/19/13