“Er evolusjonen virkelig tilfeldig?”

Michael Laitman, på Quora: Is evolution truly random?

Evolusjonen er  ikke tilfeldig. Om vi oppfatter noe som tilfeldig i naturen, så er det bare fordi det ser ut slik for oss, fordi vi mangler forståelsen av hvordan naturen virkelig opererer. Naturens lover er veldig klart definert. Ingenting i historien skjer ved en slump, og ingenting skjer tilfeldig i dag heller.

Evolusjonens drivkraft er en konstant vekst av en drift på fem nivåer: Ubesjelet, vegetativt, animalsk og menneskelig nivå. Prosessen vi nå opplever av økende globalisering skjer på grunn av at disse drivkreftene nå når et metningspunkt. Fra en lineær utvikling kunne vi alltid finne nye løsninger innenfor våre begjær. Nå har vi nådd et stadium der vi blir stadig mer sirkulære, det vil si globalt sammenkoplet med alle og avhengige av alt.

Når vi forstår kreftene som virker på vår evolusjon, da kan vi forstå hva som trengs for en videre utvikling, enten på en smertefull, eller på en harmonisk måte. Den smertefulle veien går via økende kriser, og den fører til en reduksjon av den menneskelige befolkning. Den harmoniske veien fører til implementering av en samholdsberikende oppdragelse, basert på å avdekke for menneskene .den virkelige verden  og naturen vi lever i.

I vår tid klarer vi ikke å oppfatte mye av det som er omkring oss, og vi har ingen aning om de kreftene som virker på oss. Vi vet ikke hva vi vil ønske og tenke i neste øyeblikk. Plutselig kommer en tanke eller et ønske til syne, hvor kommer det fra? Det kommer fra den hemmelige, skjulte del av virkeligheten som vi må avdekke. Visdommen om Kabbalah er en metode, den blir kalt “Den hemmelige vitenskap,” den lar oss avdekke denne skjulte del av virkeligheten.

Når vi oppfatter hele systemet, relasjonene oss imellom på det menneskelige nivå og også på de andre naturnivåene, da begynner vi å tenke og handle med naturen på en balansert og harmonisk måte. Vi skifter til en positiv retning for evolusjonen.

Basert på en samtale med Kabbalist Dr. Michael Laitman, “Close Up.” Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kabbalistisk Haiku “Man har behov for å fly bort fra denne kroppen”

Spørsmål: Kan du være så snill å forklare et par av dine uferdige haikudikt? Hvilke tanker la du inn i dem?

Alltid ventende

Holder jeg pusten

Her kommer det…

Hva er “det” ?

Svar: Det er forskjellig for alle. La oss si inspirasjon. Inspirasjon til å løfte seg til en muses nivå. For å fylle seg meg frisk luft. Derfra kan du allerede legemliggjøre noen rudimenter av tanker og følelser som kan åpne seg videre og bli mer til å ta og føle på, med en evne til å uttrykke dem, sette ord på dem og ikle dem noe.

Spørsmål: Mener du at når du at når du skriver eller snakker, trenger du å fylles med levende luft?

Svar: Hva skulle jeg ellers skrive?!

Spørsmål: Er det ikke mening i noe annet?

Svar: Det er det at det ikke er mening i noe annet, det er umulig!

Spørsmål: Hva er den levende luft som får deg til å skrive og gjør deg i stand til å skrive?

Svar: Når jeg føler et indre trykk i meg, da skriver jeg. I dag kan jeg ikke skrive, det er flere år siden jeg kunne skrive. Ingen trenger det. Hva er meningen med det? Om alt er klart allerede, hva kan man gjøre da? Folk er nedstemte.

Spørsmål: Du kan ikke skrive, men du kan snakke. Det ser jeg på måten du snakker og hvordan folk reagerer. Folk hører mer og mer av det du sier. Kanskje en egenskap har forvandlet seg til en annen?

Svar: Vi lever i en tid da menneskene endrer seg ufrivillig. Jeg er sikker på at vi nå befinner oss på et stadium da de kanskje om et år eller to vil føle at de må fly ut av seg selv, at det er umulig å forbli inne i seg selv lenger, slik de er nå.

Spørsmål: En fugl i bur?

Svar: Ja. De vil føle at de trenger å fly ut av denne kroppen, ut av denne begrensningen, ut av alt dette.

Spørsmål: Hva mener du når du sier “Fly ut av kroppen,” hva betyr det?

Svar: Det betyr at jeg ønsker å leve med andre mål, med andre symboler, noen som ikke har begrensninger. Vår egoisme kveler oss. Vi forstår det ikke, men den kveler oss. Vi må frigjøre oss fullstendig fra den! Men det er ikke mulig.

Dette er ikke mulig på vanlige måter. Men om vi virkelig vil, da vil vi bryte hva det enn er som holder oss tilbake, disse kreftene, og bryte ut av dem. Vi vil bryte oss ut.

Jeg er sikker på at det vil skje. Av vår egen kraft kan det ikke skje, men av naturens øvre kraft, den vil vi bli i stand til å kalle på, tross alt, og den vil bryte våre begrensninger og dra oss ut.

Dette er som en fødsel, på denne måten kommer en nyfødt ut av sin mors liv. Egentlig er dette en dyrisk handling. Hun trykker ham ut fordi livet ikke lenger kan bli inne i henne, det må settes fri og eksistere videre der ute. Jeg håper vi kommer oss gjennom det.

Dette er fødselssmerter. Dette er det vi venter på, og vi har ikke disse kreftene i oss selv. Vi venter på disse kreftene, på at de blir virkelige og begynner å presse oss ut av denne verden og inn i en ny verden.

Kommentar: Du er virkelig en poet, og en romantiker..

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/5/21

Medias innvirkning på oss- En deprimerende historie

Min nye artikkel på Linkedin: “The Impact of the Media on Us – a Depressing Story

En omfattende undersøkelse om depresjon publisert av Oxford University research center “Our world in Data” viser at depresjon er en svært komplisert tilstand. I følge redaktørene av undersøkelsen “opplever folk med depresjon ulike symptomer med ulike grader av alvorlighet, til ulike tider i livet, med episoder med ulik varighet.” Verre er at folk som ikke er diagnostisert med depresjon lider av depresjonssymtomer. Enda verre er at undersøkelsen viste at depresjon er en paraplytilstand som omfatter undertyper, og at generelt flere mennesker lider av depresjon eller symptomer på depresjon enn dem som ikke gjør det.

Mens undersøkelsen er viktig fordi den illustrerer utbredelsen av depresjon, så svarer den ikke på, prøver ikke på det en gang å svare på det viktigste spørsmålet: Hvorfor finnes depresjon?

Ettersom vi utvikler oss fra generasjon til generasjon, får vi stadig vite mer om verden vi lever i og hvordan den setter oss under press. Et resultat av dette er at vi blir deprimerte. Media for sin del kunne ha tegnet et balansert bilde av verden, men velger i stedet å forverre våre depresjoner gjennom å understreke det negative og det plagsomme i verden. Ved å utdype vår svakhet og vår sårbarhet, øker de vår depresjon.

De dårlige nyhetene som media konstant legger fram er ikke de eneste nyhetene som det er verdt å vite om. Om alt de presenterer er ondskap, vold og svindel, uten å tilby løsninger på disse plagene, hvilket håp presenterer de da for sine brukere? De oppdrar oss til å hate, mistro og isolere oss fra andre. Er det underlig at vi er deprimerte i en sånn tilstand?

Gjennom alle sine kanaler er media menneskehetens primære oppdrager. Den former og tilpasser oss til det den vil ved å vise oss det de til enhver tid har interesse av, og skjule det som ikke passer inn. Derfor er det som skjer i menneskeheten i dag først og fremst et direkte resultat av media.

Vi bør ikke lure oss selv. Nyhetene vi ser, historiene vi leser og ser og informasjonen som siver inn gjennom telefonen og datamaskinene våre er alle funnet og manipulert for å få oss til å føle oss elendige og hjelpeløse. På denne måten strammer media grepet de har på oss, og det er dette de er ute etter.

Når vi er deprimerte kjøper vi mer for å kompensere for vår nedstemthet. Når vi er deprimerte tar vi medisiner, vi bruker rusmidler og vi gjør ting for å lette på dysterheten. Slike handlinger kan bringe oss penger, makt og de kan gjøre oss avhengige, og det er det de vil.

Folk kan bare være lykkelige når de har håp. Om de vet at morgendagen blir bedre enn i dag, at barna deres får et bedre, lettere, rikere og sunnere liv enn i deres, da har de grunn til optimisme og glede.

Dessverre reflekterer media vår natur, vår egoistiske disposisjon. Det er skrevet: ”Tilbøyeligheten i menneskenes hjerte er ond fra ungdommen av.” (Gen.8:21). Så lenge vi er onde innenfra, vil vi ikke skape mediekanaler som gir oss håp.

Siden vi er råtne innenfra, siden vi ønsker makt, penger og alle ting som vi beskylder media for, så hjelper det oss ikke om vi skroter dem og lager nye kanaler i stedet. De ville  utvikle seg til å ligne dem vi har i dag. Det er egentlig ikke deres feil at de er som de er. De reflekterer våre indre selv.

Om vi virkelig vil forandre media, må vi forandre oss selv. Da kan vi skape alternative utviklende kanaler som vil gi håp ved å oppmuntre til omsorg og felles ansvar, og styrke våre samfunn.

Om vi fostrer samhold og solidaritet i våre samfunn og byer, da vil vi kunne fortrenge negativ innflytelse fra media og forandre oss innenfra. Om vi forandrer oss, vil media ikke ha annet valg enn å følge med. Tross alt er de avhengige av våre hensikter på samme måte som vi blir påvirket av deres budskap. Om vi ønsker å ta inn positive budskap, så vil de presentereslike budskap for oss. Vi vil motta disse nyhetene i våre enheter og som et resultat av dette vil virkeligheten endre seg til det bedre.

På hvilke måter kan du og mange andre bli manipulert av internet?

Michael Laitman på Quora: What are some ways you or the masses can get manipulated over the internet?

Vanligvis føler vi ikke at vi blir manipulert av internett. Likevel er det konstant overvåkning av sidene vi besøker, våre ønsker og våre interesseområder. Selvsagt kan vi fremdeles se hvordan vi kan bli manipulert og brukt via et slikt medium. Det skjer med hvordan vi oppfører oss på nettet. Det blir brukt på en egoistisk måte for å sende oss reklame og lede oss til nettsteder der vi kan kjøpe produktene de tilbyr.

Virkningen av alt dette kan få oss til å oppleve vår egen egoistiske natur, og til behovet for å forandre den. Om vi klarer å vende vårt ego til sin motsetning, nemlig til en altruistisk form, da vil slike problemer som manipulering gjennom internett forsvinne som om de aldri eksisterte, sammen med en hel hop andre problemer vi opplever på et personlig, sosialt, økonomisk og økologisk nivå.

Vi må fokusere på å forandre vår egoistiske natur til en altruistisk natur, fra en negativ til en positiv forbindelse med omverdenen. En transformasjon som denne er bare mulig om vi finner styrke, visdom og en metode som kan implementere en slik forandring. Dette er en visdom og en metode som handler om samhold, og den er i den senere tid blitt gjort tilgjengelig for alle mennesker. Den kan virkeliggjøre endringene vi trenger til dette. Før eller senere vil menneskeheten oppdage og bruke denne muligheten. Jo før vi klarer å påskynde spredningen av denne visdommen, jo mindre vil verden måtte lide.

Denne teksten er basert på spørsmål til og svar fra Kabbalist Dr. Michael Laitman 9.september 2006. Den er skrevet og redigert av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Fødsel er hardt arbeid

Og når en person går bort fra denne verden, vil den sjelen aldri bevege seg bort fra graven ( Zohar “Lech Lecha”, 98)

And when a person passes away from this world, that Nefesh will never move from the grave, … (The Book of Zohar, “Lech Lecha,” Item 98)

Graven er kraften av den dømmende egenskap som en person døde fra. At “en person døde” betyr at han transformerte sin egoistiske tilbøyelighet. Hva betyr det at vi kom ut av mors liv? Vi vente oss opp ned, forlot alle tidligere egoistiske beregninger og begynte på nye, altruistiske og kom inn i en ny verden.

I den spirituelle verden, som i vår verden, passerer fosteret gjennom en trang passasje. “Trang er “Tsar” på hebraisk, “Tsarot” er lidelse. Dette er et resultat av fraværet av lyset fra Hassadim, når bare lyset fra Hochma, en kraft uten nåde, virker på en person for å føde ham.

Det finnes ellers ingen mulighet for at han kan komme gjennom denne trange passasjen og fødes inn i den høyere verden, fordi han selv ikke har kraften som skal til for å skape av seg selv en nådefull kvalitet.

Spørsmål: Altså må man nødvendigvis oppleve disse Tsarot, denne trange fødsel?

Svar: Det finnes ikke keisersnitt i den spirituelle verden. Der kan du bare bli født om du går gjennom en tilstand av Hochma som virker på deg. Dette lyset er svært skarpt, svært tungt og komplekst.

Denne tilstanden kalles å flykte fra Egypt. Man må gå gjennom den fordi nådens lys, også kalt lyset fra Hassadim, ikke kommer ovenfra, men må utvikles fra en selv. Samtidig er man ikke i stand til å utvikle denne kvaliteten, derfor virker bare lyset fra Hochma på en, og man blir født. Med et spirituelt språk kalles dette å krysse det siste hav (Yam Suf). Denne passasjen er svært dramatisk.

Fra KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #19

 

Sukkot: Et dekke av fred for hele verden

Min nye artikkel på Linkedin “Sukkot: A Covering of Peace for the Entire World

Høytiden Sukkot (Tabernakelfesten) er en viktig og gledelig tradisjon som representerer er åndelig opptur. Den sanne mening med denne festen er å bygge en ny realitet med gjensidig forståelse og støtte – en fredens hytte – med hjelp av den positive kraften vi genererer ved å holde sammen.

I våre dager – når splittelse er felles nevner blant familier, i samfunn, mellom land – er prinsippet for denne feiringen særlig relevant.

Denne festen er også kalt “Høstfest,” fordi den feirer den årlige samlingen i forbindelse med innhøstningen. Det er skrevet “På den femtende dag i den syvende måned, når dere samles om det jorden gir, da skal dere feire Herrens fest i syv dager.” (Leviticus 23:39)

Fra et spirituelt perspektiv symboliserer Sukkot en vakker prosess av indre endring. Vanligvis feirer man denne festen i en for anledningen bygget hytte, den kalles Sukkah. Taket kalles Schach, og det er laget av “avfall etter innhøstning av korn og vindruer.”

Halm og kvister representerer det vi kaster vekk og regner for mindre viktig. Vi løfter verdier som å gi, å ta vare på, empati, solidaritet, ansvar for hverandre opp over hodene våre som det mest verdifulle og viktige som finnes, som et beskyttende tak som lager skygge mot den brennende solen. Som nevnt i Høysangen: “Jeg satte meg ned under hans skygge med stor glede…”

Å lage et tak, særlig av det som man vanligvis kaster bort, om til et dekke over denne festhytten betyr at vi ar til hensikt å søke indre verdier og transformere oss fra selvsentrerte individer til mennesker som bryr seg og tar vare på hverandre. Det er nettopp disse idealene som er viktige i dag, for å minske det rasende sinnet som spres over våre dagligliv.

Sukkot er et rop til oss om å gå ut av våre komfortable egoistiske “hjem”, det vil si vår egenkjærlighet, og bygge en ny struktur, en løvhytte, som et symbol på den nye verden som vi kan skape om vi tilegner oss kvaliteter som å gi og broderlighet, essensielle kvaliteter for å kunne skape et solid og bærekraftig samfunn som alle kan ha glede av.

Hva står i veien for at vi kan skape et godt liv for alle, også for oss selv? Det er ingen andre enn det menneskelige ego – ønsket om å nyte på bekostning av andre. Som en del av menneskenes naturlige evolusjon har egoet vokst til forferdelige proporsjoner, mens naturen forventer av oss at vi holder dens grunnleggende lov om balanse på alle områder: Det urørlige, det vegetative, det animalsk besjelete og det menneskelige.

De strenge forholdene som menneskene lever under, med en global pandemi, klimatisk ubalanse, og verdens omspennende forstyrrelser, alt dette er naturens forsøk på å sette vår tilstand av separasjon tilbake bringe hjertene våre nærmere hverandre. Tilstander som dette roper om å bygge en ny Sukkah av kjærlighet og enhet som vil dekke hele menneskeheten og gi oss en god fremtid. Jo før vi fatter leksen som naturen gir oss, jo før kan vi transformere våre flyktige og sårbare liv til et liv som er positivt, stabilt og fredelig.

Vi som jødisk folk må være et eksempel på samhold og vise vei som andre kan følge. Hele verden må samles under et stort løvtak hvor vi er forenet som en helhet. Når dette skjer, blir den foreløpige løvhytten ferdig som et felles sted som vi skaper for hverandre i hjertet. Der skaper vi et sikkert rom for alle mennesker, der vi kan eksistere sunt og lykkelig sammen under et felles tak.

Hvordan kan et økonomisk system anbefales uten å være i konflikt med menneskerettighetene eller med dyrevelferd?

Michael Laitman, i Quora: How can an economic system be devised that is not in conflict with the rights of humans or animals?

Et økonomisk system som dette må korrespondere med loven om altruisme. Hver og en skulle bare bruke det han trenger for å overleve, og gi resten til rettferdig fordeling mellom alle.

På denne måten klarer kroppens celler å opprettholde liv. Hver celle får det den trenger for å opprettholde seg selv, og gir så resten til hele kroppen. Med andre ord, hver celle bruker ikke mer enn det nødvendigste, ellers er den i sitt vesen og sin aktivitet rettet inn mot å forsyne kroppen som helhet med livskrefter.

Ifølge dette samme prinsippet skulle vi fungere i det menneskelige samfunn. Vi skulle leve av bare den lille delen vi trenger for å overleve, og så gi det som er til overs til hele samfunnets behov. På den måten ville vi fordele produkter mellom alt etter som hvor mye hver person bruker og trenger. Slik vil alle bli like mye verdt, fordi alt som er til overs vil leveres til menneskeheten som helhet.

Alle ville da oppnå balanse. På denne måten kan vi avstemme oss i samsvar med naturens generelle altruistiske lov. Den omfatter oss og er aktiv i det menneskelige samfunn, selv om vi ikke kan iaktta dette med vår nåværende persepsjon.

Å motta for vår egen del i samsvar med det vi trenger, og gi til samfunnet det vi kan, det er måten vi kan oppnå å få en positiv respons fra naturen på. Da vil det ikke være katastrofer, tsunamier, sykdom, epidemier eller kriger. Alle vil leve et fredelig, trygt og sunt liv. Naturen selv vil sørge for en god, likeverdig og komfortabel eksistens for alle. Om vi derimot ikke gjør regning med denne generelle altruistiske naturloven, vil det føre til at vi utrydder oss selv.

Vi må fullt ut forstå naturens lov om altruisme i vår tid. På grunn av denne lovmessigheten blir vi stadig mer koplet til hverandre og avhengige av hverandre.

Baseer på et Q&A med Kabbalist Dr. Michael Laitman, 9 September 2006. Skrevet og redigert av studenter til Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Hva beveger deg mest i ditt liv?

Michael Laitman i Quora: What moves you the most in your life?

I mitt liv er jeg beveget av forståelsen av den generelle altruistiske naturlov som bringer menneskeheten fremover mot å oppdage den.

Naturen dras mot å kunne denne loven og utvikle seg etter den. Takket være dette løfter vi oss fra naturens dyriske stadium til menneskestadiet, eller den stadiet der man bruker språk. Siden menneskenes redning er avhengig bare av å kunne denne loven og virkeliggjøre den, tror jeg at denne kunnskapen må spres over hele verden før menneskeheten synker inn i stadig mer lidelse. Lidelsen vil føre til at menneskene vil oppdage denne loven før eller senere uansett.

Min misjon blir da å formidle kunnskapen om denne loven til menneskeheten slik at folk unngår å lide, og at de forstår hva naturen krever av oss og hvorfor.

Ved å tilpasse denne naturloven når vi fort et lykkelig liv, på kortest mulig tid, uten lidelse og elendighet.

Dette er det som beveger meg og driver meg til fortsatt aktivitet for å få frem dette budskapet.

Basert på Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman 9 September 2006. Skrevet og redigert av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Ruach- En persons spirituelle bevegelse.

Ruach sørger for Nefesh i denne verden (Zohar)

“Ruach” på hebraisk betyr vind og ånd. Det vil si: Ruach er bevegelse. Ånden, å puste, pusten – alt dette er assosiert med bevegelse. På Ruach-stadiet finner en persons spirituelle bevegelse sted. Han føler slike forbindelse med det høye at han begynner å gjøre noen bevisste bevegelser, og kommer da inn i en kommunikasjon med Den Høyere Kraft.

Han vet allerede hvilken av hans handlinger som fører til reaksjoner ovenfra. En dialog blir mellom ham og denne høye kraft. Spedbarnet begynner å forstå hva som er mulig og hva som ikke er det og hvordan det skal reagere. Han lærer av en voksen å være oppmerksom og ta alt inn. Når han kan absorbere disse signalene, som en voksen kan, gjør det ham som en voksen.

Derfor kalles disse bevegelsene ånd – Ruach.

Spørsmål: Det er skrevet: “Ruach sørger for Nefesh i denne verden.” Hva betyr det når det står “i denne verden?”

Svar: I denne verden er den tilstanden vi befinner oss i. Ethvert stadium som jeg befinner meg på kalles “denne verden,” min tilstand.

I vår verden kan en monark, en rik mann eller en berømt person si: “Dette er min verden.” Det samme kan bli sagt av et fattig menneske eller en ulykkelig fange. Selv om de befinner seg i ulike verdener, betyr dette den tilstanden man er i

Fra KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #18

Skal man tro på dem som spår om fremtiden?

Spørsmål: Hvordan skal man forholde seg til dem som spår om fremtiden? Jeg er blitt fortalt ting som det er best at jeg ikke gjengir. Burde jeg tro på dem eller ikke? Og om jeg gjør det, hvordan kan jeg unngå at de sier mer om fremtiden til meg?” (Sergei)

Svar: Du forstår at det er mange som har evnen til å sanse fremtiden. Jeg har møtt slike mennesker. Jeg snakket om dette med læreren min. Han hadde flere slike studenter i løpet av sin tid. De kom, studerte litt og skaffet seg denne følelsen av fremtiden. Men jeg personlig følte ingen umiddelbar tiltrekning mot dem.

Spørsmål: Hva med nysgjerrighet på å vite hva som vil skje med meg og hvordan skjebnen vil fortone seg?

Svar: Nei. Jeg sier deg rett ut, hva som vil hende med meg om en uke, en måned, et år, ti til tjue år- vel, og så? Jeg tror det er mye mer interessant å leve når du ikke vet noe. Du vet bare ikke noen ting! Det er mye mer interessant, det er spennende.

Når du vet alt, er det som å komme til en film, vi pleide jo å gå på kino, du setter oss ned i stolen og finner ut at du husker alt i denne filmen, du har sett den før. All spenning er borte.

Spørsmål: Med andre ord, det er å foretrekke å leve og si: I morgen er i morgen, det som kommer, det kommer. Alt er i den Høyes hånd.

Svar: Ja. Det beste er å ikke vite noe, og være mesteren i ditt liv.

Om du er mester eller ikke, vil du  begynne å forstå at også dette er unødvendig. Jeg går fremover ifølge reglene som Den Skapende Kraft har satt opp for meg. Jeg kommer nærmere denne kraften nettopp ifølge de betingelser denne kraften har satt for meg. Jeg vil ikke noe annet! Jeg vil være bare dette: En hengiven følger av Skaperen.

Dette er det vakreste av alt som er! Det er en stor belønning for en person når han kan være slik.

Å samtidig høre på baktalelser om fremtiden min, nei takk! Vi må komme til et stadium der vi vil gi, og vi må komme dit innenfra og ut.

Spørsmål: Hva om det rett rundt neste hjørne på din reise mot å overgi deg til Den Skapende Kraft, som du kaller det, skjer forferdelige ting?

Svar: Det er ingenting forferdelig eller ikke forferdelig. Alt kommer an på hvordan du føler om det. Om du gir deg selv åpent hen, uten forbehold, du åpner din sjel. Det som er, det er, og det kommer fra Den Skapende Kraft, og der er det ikke noe forferdelig.

I samme øyeblikk blir alt enkelt, klart og mykt. Det er du som bestemmer din innstilling til Skaperen, det er alt, og dette er det rette forhold du har mellom deg og denne høye kraften.

Fra KabTV’s “News med Dr. Michael Laitman” 7/22/21