Hvor forenet er vi med andre folk på denne planeten?

Dr. Michael Laitman, på Quora:

“How connected are we with other people on this planet?»

I dag lever vi i en tid som kabbalister kaller «Den siste generasjon,»og lovene for den siste generasjon er ikke lenger lover som hører til bestemte regioner eller land, men til hele menneskeheten.

Videre trenger virkelig å se disse lovene med våre egne øyne: Hvordan de omfatter planeten vår, hvordan hver og en får det intellektet, de emosjonene og tilbøyeligheten som fører til disse lovene, og at vi lever i en tett gjensidig forbindelse som vi ikke kan komme ut av.

Ta for eksempel koronavirus-pandemien. Se på hvordan den forener alle i en felles bekymring. Om vi ikke klarer å nå følelsen av at vi er sammenkoblet av vår egen overenskomst, da vil pandemien komme og vise oss hvordan vi er forenet. Og om det ikke heller er nok, da kan vi forvente å oppleve mer ekstreme naturfenomener som orkaner og andre katastrofer, dette for å vise oss hvor små vi egentlig er, og hvordan vi trenger å forene oss bedre for å spares for slike ukykker.

I dag er det globale tider. Det menneskelige samfunnet blitt globalt. Alt vi trenger i dag er å forstå i hvilken grad vi er globale, og nå en felles forståelse av den generelle kollektive kraften som omgir oss. Om vi når frem til en slik forståelse, da vil alt gå bra.

Basert på videoen “A New Global Era” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kan likhet for alle være grunnlaget for fred?

Spørsmål: Ideologene innen utdannelse, som filosofene Rousseau og Diderot reiste spørsmål om samfunnets struktur for å oppnå fred, med politisk frihet, like rettigheter og sivil likeverdighet som hjørnestein.

Kan likhet for alle være grunnlaget for fred?

Svar: Likhet for alle er ikke mulig, for selv ikke to personer er likeverdige på alle områder.

Konseptet likeverd impliserer at det alltid finnes en indre motsetning som kan balanseres. Et ekvilibrium vil  tross alt finnes innenfor en dynamisk stat. Ulikheter må da hele tiden bli påpekt og korrigert.

Det vil si at likeverd ikke er på plass i den forstand at det er oppnådd og derfor alltid er til stede. Det må søkes og hele tiden vedlikeholdes og utvikles. Likeverd vil ikke kunne oppnås en gang for alle i hele verden.

Spørsmål: Er det mulig at det er et tidspunkt der alle er likeverdige?

Svar: Nei, alle må være ulike, ellers vil det bare være en person til stede.

Fra KabTV’s “Kabbalah Express” 3/4/22

Dommere inne i oss selv

Spørsmål: Du sier at man må skape et indre analytisk kontrollsystem i sine ønsker som aktiverer det systemet som utfører handlinger. Hva er dette kontrollsystemet?

Svar: I prinsipp handler vi alltid sånn at vi først føler noen impulser i hjertet, og i tråd med disse noen tanker i vårt sinn. Derfra beveger vi oss mot å virkeliggjøre det vi tenker og føler.

Når ønsker kommer opp i et menneske, må han først analysere dem, og så felle dom, det vil si å finne intensjonen. Først da kan han oppfyller sine ønsker.

Han må utvikle nok styrke i seg selv til hele tiden å undersøke hvorfor han utfører visse handlinger, hva det er som styrere ham. Dette kalles de indre dommerne.

Spørsmål: Dømmer vi oss selv, hverandre og Skaperen hele tiden? Det sies til og med at enhver dømmer andre i forhold til sine egne feil, sin egen egoisme. Evaluerer jeg alltid mitt medmenneske i forhold til meg selv?

Svar: Bare i forhold til deg selv. Man evaluerer andre i forhold til egne kvaliteter på godt og ondt. Man kan til og med rettferdiggjøre en annen person. For det meste evaluerer vi hverandre dårlig, vår ukorrigerte egoisme får oss til å gjøre det.

From KabTV’s “Spiritual states” 1/11/22

Den egentlige grunnen til konflikt

Uenighet er nødvendig. Det er først når vi har en anledning til å gjøre en innsats, nettopp i en konflikt, og reise oss over uenighetene, ikke ødelegge dem der de prøver å drepe fienden i vår verden, å knekke ham. Da kan vi gjøre hverandre hele.

Å gjøre noe helt blir alltid uttrykt i en tilstand der vi vil gi til hverandre, vi føler at vi vil bli mer som Skaperen der mellom de kjempende partene, som er Hans skapninger. Bare på denne måten kan vi oppnå virkelig fullkommenhet, det vil si fred.

Derfor vekker Skaperen alle kriger og problemer for å gi oss muligheten til å rette dem opp. En gjensidig helingsprosess kan etablere fred mellom oss fordi Skaperen vil manifestere seg mellom alle. Dette vil være enden på alle kriger i verden.

Før dette skjer vil kriger og konflikter ikke ta slutt, og vi må lære oss hvordan vi får kontakt med midten i oss for at fred kan skapes oppe og nede.

Vanligvis er problemet at ingen av partene med sin egoisme kan finne den egentlige grunnen til konflikten, nemlig at man ikke kan avdekke skaperkraften. Når vi vet at alle konflikter er der for at vi skal ønske å finne muligheter og evner til nettopp å avdekke denne høye kraften, da handler vi allerede i riktig retning. Stadig nye konflikter vil komme opp, og de vil føre oss mer og mer rett og presist i retning av å finne den skapende kraft.

Fra the Daily Kabbalah Lesson 3/11/22, “Winning the War (against the evil inclination)”

Krig er en stor avklaring

Krig er en stor avklaring arrangert fra oven, på alle nivåer. Alle fokuserer de på ett mål: Å finne sannheten. Det vil si å samle alle opponerende krefter fra begge sider, gradvis bringe dem nærmere hverandre, føre dem mot samme retning og bringe alt tilbake til opphavet – Skaperen. Den viktigste i krigen er Skaperen.

Det kommer an på Kabbalistene i hvilken grad den fysiske krigen vil bli en åndelig krig. Hensikten vil da bli at krigen ikke ender halvveis med ødeleggelse av det onde, men vil bringe det til å undertrykke alle egoistiske ønsker og transformere dem til gode ønsker.

Å vinne krigen betyr ikke at en egoistisk kraft vinner over den andre, men heller at alle bøyer seg for den kraften som er høyere, kjærligheten og det å gi. Slutten på krig er ikke bare forsoningen mellom to kjempende parter, men den forener også alle verdens innbyggere, og til slutt blir dette til forening med Skaperen. Dette er det som vil være en sann seier.

Fra den daglige Kabbalah timen 3.08. 2022, “Winning the War (Against the Evil Inclination)”

En dag å kvitte seg med vonde minner

Spørsmål: Før nyttår pleier New Yorkere kvitte seg med vonde minner fra året som gikk. Da skriver de dem ned på papir og setter fyr på det. Et spesielt sted i byen var viet til dette på Time Square.

Dagen for å bli kvitt vonde minner ble i år avholdt for 15. gang. Tidligere ble papirark med opptegnelser ødelagt med en makulator, men nå blir de brendt. Folk sier farvel til minner om pandemien, om det som skjedde der, om maktovertagelse, om alt mulig.

Si meg, er det nødvendig å kvitte seg med alt som er vondt? Må man rense seg på denne måten?

Svar: Nei. Under ingen omstendigheter burde du rense deg sånn, for om du gjør det, gir du rom for nye, lignende gjerninger og følelser. Vi må forstå hvorfor vi fikk disse minnene, og hvordan vi kan forsikre oss om at det ikke kommer lignende i stedet for de gamle.

Det vil si at svakhetene må bearbeides.

Spørsmål: Er ikke det å grave opp fortiden? Du vet, folk sier: «Hvorfor røre ting opp? Du trenger å bla om til en ny side, det vil si – glemme det.»

Svar: Nei. Aldri bare bla om. Om du gjør det, er den der fremdeles. Den må hele tiden forbedres, du må gjennomgå det på nytt og rette det opp. Fra der du er nå kan du gå tilbake til gamle tilstander og rette dem.

Kommentar: Men dette skjer når man har gjort feil. Da tenker man vanligvis:» Disse vanskelighetene har kommet over oss, og nå har vi behov for å få dem vekk.»

Mitt svar: Dette er gammel trolldom, som gammel kult, dette å kaste alt på ilden.

Spørsmål: Tror du det ikke brenner opp, at det blir verre?

Svar: Du vil ikke bli kvitt det på den måten. Det er ingen løsning, tvert imot. Jeg vil kvitte meg med det hele, ikke rette det opp, ikke beholde det som er rettet opp, bare kaste det vekk.

Spørsmål: Og i dette tilfellet, om jeg lever slik – det er så lett å kaste det vekk – hva kan jeg da forvente i fremtiden?

Svar: Ingenting bedre enn fortiden. Det ser vi nå.

Spørsmål: Hva om jeg bearbeider mine feil, om jeg prøver å korrigere meg selv?

Svar: Da er det en helt annen sak. Når du forandrer deg, da forandrer verden seg også fordi verden rundt deg er praktisk talt en kopi på det som skjer inne i deg.

Spørsmål: Betyr det at vi trenger et nytt sted på Times Square?

Svar: Ja. Folk kan stå der og føle hvordan de kan bli bedre, hvordan de kan føle verden omkring seg som bedre – gjennom dem selv.

Spørsmål: Om folk sto der og fikk følelsen av at de nå skulle forbonde seg med hverandre og forandre seg, vil det være en bedre måte å ta imot fremtiden på?

Svar: Så klart. De ville se på fremtiden med et fornuftig blikk, ikke bare at forferdelige ting skjer i verden og vi blir bare fanget inn i dem.

Spørsmål: Så du poengterer alltid at man ikke bør vende blikket utover, men innover, i seg selv.

Svar: Bare mot det indre. Den verden vi ser utenfor oss, er en refleksjon av oss, vårt indre selv.

Spørsmål: Så vi må vende blikket innover?

Svar: Ja Innover.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman”

Hvordan kan vi forhindre at kjærligheten avkjøles?

Spørsmål: Anna skriver: «Min mann og jeg har vært gift i tre år, og følelsene bare vokser. Likevel kan jeg ikke slippe tankene på at dette bare er foreløpig, at alt dette kan gå over. Hvordan kan jeg det?»

Svar: Om dere deler disse følelsene mellom dere, da vil selve frykten for at de skal gå over  gjøre at de fortsetter.

Det er viktig at dere kan studere deres natur i fellesskap, du og han, og på dem måten hjelpe hverandre til å manifestere den egoistiske naturen og reise dere over den sammen. Dere må forstå at denne egoismen er mot dere, og når dere sammen skaper stadig flere bånd imellom dere, da kan dere reise dere opp over den. Denne naturen vil ikke forsvinne, den vil stadig vokse og tvinge dere til å vokse på samme måte.

Spørsmål: Så selve frykten er dermed bra? Burde vi alltid være redde for at forholdet plutselig skal forandre seg?

Svar: Ja. Frykt, beven og engstelse for at vi vil falle fra vår gode holdning til hverandre garanterer for at vi vil holde oss til den.

Spørsmål: Ditt råd er altså å ikke ødelegge denne angsten?

Svar: Nei. Det heter «Ira» på hebraisk, det er ikke angst,  mer frykt, en spesiell bekymring, bekymringen for å beholde gode relasjoner.

Spørsmål: Betyr dette at man kommer nærmere sann kjærlighet oss imellom?

Svar: Ja. Det er som om de klatrer opp på et fjell. Egoismen vokser hele tiden og blir mer raffinert og skarpere. Dette felles arbeidet som løfter dem og bringer dem enda tettere sammen.

Spørsmål: Hva er å finne på toppen?

Svar: På toppen begynner spirituell tilnærming, det vil skape en høyere samhørighet mellom dem, faktisk er den supra-egoistisk. De vil begynne å forbinde seg med hverandre på en måte at de vil forstå hverandre på en indre måte, uten ord, bare med tanker i stedet, de vil flettes sammen.

Spørsmål: Er dette den høyeste form for forbindelse?

Svar: Ja. Akkurat som slanger i en grop kan flettes sammen. De flettes sammen, ikke selvisk, men i en gjensidig god holdning til hverandre.

Kommentar: Du sammenlignet det med slanger, og da ble det med en gang litt ubehagelig.

Mitt svar: Hvorfor det? Dette er svært relevant og direkte.

Spørsmål: Er disse slangene inne i oss?

Svar: Det er takket være vår store, lumske egoisme at vi kan prøve å begynne å bruke den riktig og komme nærmere hverandre og pakke os rundt hverandre. På denne måten vil vi reise oss og komme stadig nærmere Skaperen.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/3/22

https://laitman.com/2022/03/how-can-we-keep-love-from-cooling-down/

“Vi er fri – fri til å be”

Min nye artikkel på Linkedin “We Are Free – Free to Pray”

Selv i de verste tider og under de mest ekstreme situasjoner er våre hjerter alltid fri. Vi kan velge hvordan vi relaterer til hva vi enn står oppe i. Nå når det enn en gang er krig i Europa kan vi velge samhold. Når alt kommer til alt er krig ikke mer enn den mest ekstreme tilstand av uenighet. Motgiften mot krig er derfor samhold, og det kan vi oppnå om vi ber om det – alle rundt i hele verden.

En bønn er en målrettet anmodning som kommer fra dypt i hjertet om hjelp i en smertefull situasjon. Ingenting kan stoppe oss i å be om enhet og kjærlighet i en tilstand av separasjon og fientlighet. Vi har alltid frihet til å be.

En krig er vunnet med ånd, ikke med våpen. Derfor må vi reise vår ånd over vår bedrøvelige fysiske situasjon og be om styrke til å forene våre hjerter over uenighet, atskillelse og fientlighet.

Om menneskeheten kommer sammen rundt krigen i Europa og ber om at den må stoppe, at motpartene må finne styrke til å løse sine uenigheter fredelig, da kan ingen uvilje være i stand til å motstå det. En samlet menneskehet kan slukke krigens flammer rundt i hele verden. Denne krigen er mot oss, mot oss alle. Det er vår skyldighet, hver og en av oss har plikt til å be fra dypet av våre hjerter at fiendene vil legge ned sine våpen.

Alt som skjer, det skjer for at menneskeheten skal samles, forene seg. De forferdelige hendelsene som nå utspiller seg må bli til en satsning på global enhet. Dette kan imidlertid bare lykkes om vi ikke skulker unna plikten vi har til å reise oss over oss selv og forme et globalt felles ansvar.

Om vi ikke bruker anledningen vi er gitt til å styrke vår enhet rundt hele verden, da er vi også å beskylde for det som skjer, og for det som siden skjer.

Ta tak i motstand sammen!

Spørsmål: Hvordan kan vi oppnå glede om det er indre og ytre motstand mot det i en tier-gruppe? Du kan forstå dette med tanken, men du er ennå ikke i stand til å heve deg over det og føle glede over hinderet i hjertet. Hvordan kan vi forholde oss til dette i vårt arbeid?

Svar: Jeg forstår for det første at vi ikke kan glede oss over hindringer. Dette er imidlertid fordi vi mangler støtte i gruppen.

Straks vi begynner å føle støtte fra gruppen, endrer tilstanden seg fra hindring til noe mer som en konkurranse: Hvordan kan jeg reise meg og komme over det? Dette hinderet blir da til glede for meg, som det er for idrettsutøvere.

Alt kommer an på støtten fra gruppen. Om jeg er alene med en eller annen hindring, da er det ikke bra! Jeg vil bruke mye tid på dette, hindringen vender stadig tilbake og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Jeg vil plage meg selv.

Vi må ta tak i hindringer sammen! Jeg må med en gang dukke inn i gruppen, forene deg med mine venner og se på vanskeligheten utfra samholdet med dem. Da vil det vanskelige kanskje ikke være der i det hele tatt, fordi jeg har kommet over det allerede sammen med gruppen.

Fra den internasjonale kongressen “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us” Lesson 1

Hva er Kabbalah sagt med et par setninger?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, på Quora:

“In 1-2 sentences, what is Kabbalah?“

Kabbalah er  læren om en metode for utvidelse av menneskelig bevissthet gjennom forening av ønsker. I en slik utvidet bevissthet begynner vi å oppleve kraften som skapte og opprettholder vår virkelighet. Den lar oss vite mer om verden vi lever i og om årsak og virkning i våre forhold. Den gjør oss vennligere, mer tilgjengelige og mer medvirkende medlemmer av samfunnet.

Skrevet/redigert av Kabbalist Dr Michael Laitmans studenter