Ønsker du å være lykkelig? Vær lykkelig!

Forskning: Stiftelsen for framtidsstudier (Stiftung fur Zukunftsfragen) har offentliggjort funn når det gjelder menneskelig lykke i Europa. “Det mest positive synet på livet finner vi hos danskene, der nesten alle de som ble intervjuet (96 %) oppga at de var lykkelige. I motsetning til danskene, finner vi på tredje sisteplass tyskerne (61 %) som dermed lever opp til sitt rykte som pessimister.”

68% – Europe (gjennomsnitt),
96% – Danmark,
80% – Hellas,
79% – Italia,
77% – Frankrike,
72% – Nederland og Storbritannia,
63% – Østerrike,
61% – Tyrkia, Tyskland,
37% – Russland.

Min kommentar: Hvordan kan det ha seg at grekerne, med sine gjeldsproblemer og andre utfordringer, er mer lykkelige enn tyrkerne og tyskerne? Alt er som vi ser relativt, og lykke finnes ikke i overflod, selv om kvinner, mennesker som bor på landet, par og velstående mennesker generelt sett har en tendens til å være lykkeligere enn menn, byfolk, enslige og mennesker med lav inntekt. Om vi gir mennesket «alt som er nødvendig for å leve» og gleden av gjensidighet, varme og rettferdighet, vil han bli lykkelig!

Kommentarer / Spørsmål