Hvilken del av Zohar bør vi lese?

thumbs_Laitman_151Spørsmål: Boken Zohar er en hoveddel i kabbala studiet, men på samme tid, er boken Zohar delt inn i mange deler og er veldig komplisert. Det er tre volumer som forklarer de fem Torah bøkene (Pentateuch)

Utover det, finnes det den nye Zohar og andre bøker som ikke er inkludert i andre volumer slik som Bokstavenes hemligheter (Sitei Otiyot), Raza de Razin, osv.

Nylig kom jeg over en bok kalt Parashat Pinchas (den ukentlige utdraget av Torah Pinchas) på russisk, oversatt av Ephraim Bauch, og jeg har ikke funnet denne boken blant de forfattere som dere har gitt ut.

Så, er alt dette boken Zohar? Tiltrekker alle disse bøkene Lyset, selv den ovenfornevnte Raza de Razin som snakker om forskjellige linjer i hånflaten? Vær så snill å si meg hva den komplette Zohar boken er?

Svar:  Det er mange versjoner, kommentarer og oversettelser av boken Zohar. For å unngå forvirring, vil jeg bare anbefale boken Zohar med Sulam kommentarer, av Baal HaSulam eller Zohar La`am på Hebraisk eller versjonen som er oversatt til forskjellige språk.

Kommentarer / Spørsmål