På leting etter korreksjon

thumbs_arava-convention_931-01Toraen, “Nummer,” 16:20 – 16:22: Herren talte til Moses og Aron og sa: “Skill eder ut fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i et øyeblikk. Men de falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du Gud som råder over livsens ånd i alt kjød! Vredes du på hele menigheten fordi om én mann synder?”

Når motsettende egenskaper som Moses og Korach gjør opprør i en person, da er det ikke bare et begjær til å avslutte det for en stund, fordi de behøver fortsatt å korrigeres, men ønsket til å finne ut hvordan de kan bli korrigert i dag.

Da de fremstår som motsatte, ubrukelig for å brukes til intensjonen for giverglede og kjærlighet, kommer spørsmålet opp: Er det virkelig mulig å gjøre noe med dem, uten å måtte drepe dem?

Moses er egenskapen til en person som angrer at han nå har så mange egoistiske begjær, som snart kan korrigeres, vil dø, men de blir kastet tilbake, og han forblir med sin rene egenskap, egenskapen Bina (intelligens). Men hva er behovet for det, hvis det ikke er knyttet til Malchut (Kongedømme), som behøver korrigering?

På den ene siden, er det bra at vi avdekker motsetningene mellom disse egenskapene og usikkerheten ved å bruke dem nå. Men på den andre siden, blir de kastet hardt til baksiden! Er det mulig å korrigere de uansett?

Egenskapen til Moses i oss ønsker å gjennomføre korreksjonen så fort som mulig. Og vi kan virkelig gjøre det! Hvis vi sammenkobler oss nå rundt en spesiell forespørsel og tilkaller Skaperen, så vil denne MAN (Mayin Nukvin, kvinnelig vann), vekke Reshimotet (erindringer), og det vil være en mulighet som vi kan korrigere selv på en måte. I prinsippet, bønnen, det vil si det rette begjæret, korrigerer alt.

Men på den andre siden, selv om det ikke fungerer, utgjør søken i seg selv og forsøket på å overtale Skaperen til å korrigere disse egenskaper, en effektiv handling der mye kan rettes opp.

Fra KabTV’s “Den evige boks hemmeligheter” 20/5/15

Kommentarer / Spørsmål