Inlägg i kategori ''

Seks problemer som fører mot avgrunnen?

Spørsmål: Generalsekretæren i FN nevnte seks problemer som fører ut i avgrunnen. Det første er fraværet av fred. Det andre er klimaforandringer. Det tredje er ulikhet mellom land. Det fjerde er skjønnsspørsmål. Han sier at i land hvor menn og kvinner er likeverdige er det fred og stabilitet. Det femte er mangel på likeverdig tilgang til internett. Halvparten av befolkningen har ikke tilgang til internett. Det sjette er konflikten mellom generasjoner. Seksti prosent av alle unge mennesker anser at de blir ført bak lyset av sin egen regjeringsmakt.

Hva tenker du om disse seks problemene som leder menneskeheten mot avgrunnen som han sier?

Svar: Jeg kan ikke se noe forferdelig i noe problem. Generalsekretæren i FN må anse noe, visstnok. Han ser da dette.

Spørsmål: Hva er da hovedproblemet etter din mening?

Svar: Bare utdannelse, og det er nettopp det FN gjør! Det er alt. Ingenting annet enn utdannelse er nødvendig.

Spørsmål: Og hva mener du når du snakker om utdannelse som et globalt problem?

Svar: I alle stater, i alle statsinstitusjoner, fra grunnskoler til hjem for eldre og videre, må folk bare forklare hva en riktig holdning til hverandre betyr, og se alle problemene på basis av dette.

Det betyr at en dårlig holdning mellom mennesker er grunnen til alle problemer.

Dette blir presentert for en person fra ung alder av, et blir forklart om og om igjen. Han hører og forstår gradvis hvor problemet kommer fra. Alt dette skjer fordi menneskene er griske, og bare bryr seg om seg selv. Naturligvis er det egoisme som menes her.

Spørsmål: Om en person finner ut at han er en egoist og at alle problemer kommer av dette, hva gjør det med ham?

Svar: Når man i det minste ser problemet er halve løsningen der. For det første ser man ikke lenger etter det noe annet sted. Han vil ikke sette ned diverse komiteer og lete frem problemer utenom dette.

Han vil se at hele problemet er i den menneskelige natur og at det må løses på en eller annen måte. Vi vil annonsere en internasjonal konkurranse om å løse dette problemet. Overalt vil vi snakke om det. Dette er alles problem. Jeg er spent på hvem som vil foreslå noe for å løse det.

Overalt vil vi diskutere dette, på forskjellige nettverk og plattformer. Vi vil publisere mennesker som deltar i dette. La oss nevne vinnerne som vil hjelpe gratis. På denne måten vil vi skape en verdensomspennende bevegelse.

Spørsmål: Vil denne bevegelsen forandre en person? Tenk om han forstår at grunnen til alle problemer mellom mennesker er egoisme, som vi alle har.

Svar: Gradvis vil vi bli i stand til å forklare for folk at nettopp dette er problemet, og at det bare kan løses på en spesiell måte, nemlig ved hjelp av naturens indre kraft. Vi kan vekke effekten av denne kraften, og slik bli i stand til å løse problemet.

Jeg tror ikke det finnes noen annen mulighet for menneskeheten. Det vet jeg. Menneskeheten vil innse at ingenting hjelper, ingenting kan gjøres. Men om vi sier at alle trenger forandring, at vi er dårlige og trenger å forandre oss til det bedre og så videre, da er dette som en bønn. Det vil virke.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/23/21

Vi burde følge eksempelet til paralympic-utøverne

Spørsmål: De Paralympiske leker i Tokyo er endt for ikke lenge siden. Du ser på tennisspillere uten ben, skyttere uten armer, hoppere med proteser, basketballspillere i rullestol, og samtidig leser du historier om hvordan de overgår seg selv.

Hva gir slike leker dem, og hva gir de til verden?

Svar: Dette gir dem og verden muligheten til å vise at en person kan komme over ethvert hinder og leve et fullverdig liv, til og med vinne.

Vi trenger å lære av dem – å ha et mål, å overkomme vanskeligheter og nå dette målet.

Spørsmål: Har du noen eksempler på at man setter seg selv et mål, og beveger seg mot det?

Svar: Jeg har min lærer, jeg tar alt fra ham.

Spørsmål: Jeg trekker ikke paralleller til disse lekene, men kan vi si at din lærer befant seg i en tilstand der han ikke kunne ikke komme høyere,  men reiste han seg likevel? Så du det?

Svar: Ja! Dette er Kabbalah på hvert et trinn, kan du si. Det er slik man burde leve.


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/2/21

“Er evolusjonen virkelig tilfeldig?”

Michael Laitman, på Quora: Is evolution truly random?

Evolusjonen er  ikke tilfeldig. Om vi oppfatter noe som tilfeldig i naturen, så er det bare fordi det ser ut slik for oss, fordi vi mangler forståelsen av hvordan naturen virkelig opererer. Naturens lover er veldig klart definert. Ingenting i historien skjer ved en slump, og ingenting skjer tilfeldig i dag heller.

Evolusjonens drivkraft er en konstant vekst av en drift på fem nivåer: Ubesjelet, vegetativt, animalsk og menneskelig nivå. Prosessen vi nå opplever av økende globalisering skjer på grunn av at disse drivkreftene nå når et metningspunkt. Fra en lineær utvikling kunne vi alltid finne nye løsninger innenfor våre begjær. Nå har vi nådd et stadium der vi blir stadig mer sirkulære, det vil si globalt sammenkoplet med alle og avhengige av alt.

Når vi forstår kreftene som virker på vår evolusjon, da kan vi forstå hva som trengs for en videre utvikling, enten på en smertefull, eller på en harmonisk måte. Den smertefulle veien går via økende kriser, og den fører til en reduksjon av den menneskelige befolkning. Den harmoniske veien fører til implementering av en samholdsberikende oppdragelse, basert på å avdekke for menneskene .den virkelige verden  og naturen vi lever i.

I vår tid klarer vi ikke å oppfatte mye av det som er omkring oss, og vi har ingen aning om de kreftene som virker på oss. Vi vet ikke hva vi vil ønske og tenke i neste øyeblikk. Plutselig kommer en tanke eller et ønske til syne, hvor kommer det fra? Det kommer fra den hemmelige, skjulte del av virkeligheten som vi må avdekke. Visdommen om Kabbalah er en metode, den blir kalt “Den hemmelige vitenskap,” den lar oss avdekke denne skjulte del av virkeligheten.

Når vi oppfatter hele systemet, relasjonene oss imellom på det menneskelige nivå og også på de andre naturnivåene, da begynner vi å tenke og handle med naturen på en balansert og harmonisk måte. Vi skifter til en positiv retning for evolusjonen.

Basert på en samtale med Kabbalist Dr. Michael Laitman, “Close Up.” Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kabbalistisk Haiku “Man har behov for å fly bort fra denne kroppen”

Spørsmål: Kan du være så snill å forklare et par av dine uferdige haikudikt? Hvilke tanker la du inn i dem?

Alltid ventende

Holder jeg pusten

Her kommer det…

Hva er “det” ?

Svar: Det er forskjellig for alle. La oss si inspirasjon. Inspirasjon til å løfte seg til en muses nivå. For å fylle seg meg frisk luft. Derfra kan du allerede legemliggjøre noen rudimenter av tanker og følelser som kan åpne seg videre og bli mer til å ta og føle på, med en evne til å uttrykke dem, sette ord på dem og ikle dem noe.

Spørsmål: Mener du at når du at når du skriver eller snakker, trenger du å fylles med levende luft?

Svar: Hva skulle jeg ellers skrive?!

Spørsmål: Er det ikke mening i noe annet?

Svar: Det er det at det ikke er mening i noe annet, det er umulig!

Spørsmål: Hva er den levende luft som får deg til å skrive og gjør deg i stand til å skrive?

Svar: Når jeg føler et indre trykk i meg, da skriver jeg. I dag kan jeg ikke skrive, det er flere år siden jeg kunne skrive. Ingen trenger det. Hva er meningen med det? Om alt er klart allerede, hva kan man gjøre da? Folk er nedstemte.

Spørsmål: Du kan ikke skrive, men du kan snakke. Det ser jeg på måten du snakker og hvordan folk reagerer. Folk hører mer og mer av det du sier. Kanskje en egenskap har forvandlet seg til en annen?

Svar: Vi lever i en tid da menneskene endrer seg ufrivillig. Jeg er sikker på at vi nå befinner oss på et stadium da de kanskje om et år eller to vil føle at de må fly ut av seg selv, at det er umulig å forbli inne i seg selv lenger, slik de er nå.

Spørsmål: En fugl i bur?

Svar: Ja. De vil føle at de trenger å fly ut av denne kroppen, ut av denne begrensningen, ut av alt dette.

Spørsmål: Hva mener du når du sier “Fly ut av kroppen,” hva betyr det?

Svar: Det betyr at jeg ønsker å leve med andre mål, med andre symboler, noen som ikke har begrensninger. Vår egoisme kveler oss. Vi forstår det ikke, men den kveler oss. Vi må frigjøre oss fullstendig fra den! Men det er ikke mulig.

Dette er ikke mulig på vanlige måter. Men om vi virkelig vil, da vil vi bryte hva det enn er som holder oss tilbake, disse kreftene, og bryte ut av dem. Vi vil bryte oss ut.

Jeg er sikker på at det vil skje. Av vår egen kraft kan det ikke skje, men av naturens øvre kraft, den vil vi bli i stand til å kalle på, tross alt, og den vil bryte våre begrensninger og dra oss ut.

Dette er som en fødsel, på denne måten kommer en nyfødt ut av sin mors liv. Egentlig er dette en dyrisk handling. Hun trykker ham ut fordi livet ikke lenger kan bli inne i henne, det må settes fri og eksistere videre der ute. Jeg håper vi kommer oss gjennom det.

Dette er fødselssmerter. Dette er det vi venter på, og vi har ikke disse kreftene i oss selv. Vi venter på disse kreftene, på at de blir virkelige og begynner å presse oss ut av denne verden og inn i en ny verden.

Kommentar: Du er virkelig en poet, og en romantiker..

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/5/21

Medias innvirkning på oss- En deprimerende historie

Min nye artikkel på Linkedin: “The Impact of the Media on Us – a Depressing Story

En omfattende undersøkelse om depresjon publisert av Oxford University research center “Our world in Data” viser at depresjon er en svært komplisert tilstand. I følge redaktørene av undersøkelsen “opplever folk med depresjon ulike symptomer med ulike grader av alvorlighet, til ulike tider i livet, med episoder med ulik varighet.” Verre er at folk som ikke er diagnostisert med depresjon lider av depresjonssymtomer. Enda verre er at undersøkelsen viste at depresjon er en paraplytilstand som omfatter undertyper, og at generelt flere mennesker lider av depresjon eller symptomer på depresjon enn dem som ikke gjør det.

Mens undersøkelsen er viktig fordi den illustrerer utbredelsen av depresjon, så svarer den ikke på, prøver ikke på det en gang å svare på det viktigste spørsmålet: Hvorfor finnes depresjon?

Ettersom vi utvikler oss fra generasjon til generasjon, får vi stadig vite mer om verden vi lever i og hvordan den setter oss under press. Et resultat av dette er at vi blir deprimerte. Media for sin del kunne ha tegnet et balansert bilde av verden, men velger i stedet å forverre våre depresjoner gjennom å understreke det negative og det plagsomme i verden. Ved å utdype vår svakhet og vår sårbarhet, øker de vår depresjon.

De dårlige nyhetene som media konstant legger fram er ikke de eneste nyhetene som det er verdt å vite om. Om alt de presenterer er ondskap, vold og svindel, uten å tilby løsninger på disse plagene, hvilket håp presenterer de da for sine brukere? De oppdrar oss til å hate, mistro og isolere oss fra andre. Er det underlig at vi er deprimerte i en sånn tilstand?

Gjennom alle sine kanaler er media menneskehetens primære oppdrager. Den former og tilpasser oss til det den vil ved å vise oss det de til enhver tid har interesse av, og skjule det som ikke passer inn. Derfor er det som skjer i menneskeheten i dag først og fremst et direkte resultat av media.

Vi bør ikke lure oss selv. Nyhetene vi ser, historiene vi leser og ser og informasjonen som siver inn gjennom telefonen og datamaskinene våre er alle funnet og manipulert for å få oss til å føle oss elendige og hjelpeløse. På denne måten strammer media grepet de har på oss, og det er dette de er ute etter.

Når vi er deprimerte kjøper vi mer for å kompensere for vår nedstemthet. Når vi er deprimerte tar vi medisiner, vi bruker rusmidler og vi gjør ting for å lette på dysterheten. Slike handlinger kan bringe oss penger, makt og de kan gjøre oss avhengige, og det er det de vil.

Folk kan bare være lykkelige når de har håp. Om de vet at morgendagen blir bedre enn i dag, at barna deres får et bedre, lettere, rikere og sunnere liv enn i deres, da har de grunn til optimisme og glede.

Dessverre reflekterer media vår natur, vår egoistiske disposisjon. Det er skrevet: ”Tilbøyeligheten i menneskenes hjerte er ond fra ungdommen av.” (Gen.8:21). Så lenge vi er onde innenfra, vil vi ikke skape mediekanaler som gir oss håp.

Siden vi er råtne innenfra, siden vi ønsker makt, penger og alle ting som vi beskylder media for, så hjelper det oss ikke om vi skroter dem og lager nye kanaler i stedet. De ville  utvikle seg til å ligne dem vi har i dag. Det er egentlig ikke deres feil at de er som de er. De reflekterer våre indre selv.

Om vi virkelig vil forandre media, må vi forandre oss selv. Da kan vi skape alternative utviklende kanaler som vil gi håp ved å oppmuntre til omsorg og felles ansvar, og styrke våre samfunn.

Om vi fostrer samhold og solidaritet i våre samfunn og byer, da vil vi kunne fortrenge negativ innflytelse fra media og forandre oss innenfra. Om vi forandrer oss, vil media ikke ha annet valg enn å følge med. Tross alt er de avhengige av våre hensikter på samme måte som vi blir påvirket av deres budskap. Om vi ønsker å ta inn positive budskap, så vil de presentereslike budskap for oss. Vi vil motta disse nyhetene i våre enheter og som et resultat av dette vil virkeligheten endre seg til det bedre.

På hvilke måter kan du og mange andre bli manipulert av internet?

Michael Laitman på Quora: What are some ways you or the masses can get manipulated over the internet?

Vanligvis føler vi ikke at vi blir manipulert av internett. Likevel er det konstant overvåkning av sidene vi besøker, våre ønsker og våre interesseområder. Selvsagt kan vi fremdeles se hvordan vi kan bli manipulert og brukt via et slikt medium. Det skjer med hvordan vi oppfører oss på nettet. Det blir brukt på en egoistisk måte for å sende oss reklame og lede oss til nettsteder der vi kan kjøpe produktene de tilbyr.

Virkningen av alt dette kan få oss til å oppleve vår egen egoistiske natur, og til behovet for å forandre den. Om vi klarer å vende vårt ego til sin motsetning, nemlig til en altruistisk form, da vil slike problemer som manipulering gjennom internett forsvinne som om de aldri eksisterte, sammen med en hel hop andre problemer vi opplever på et personlig, sosialt, økonomisk og økologisk nivå.

Vi må fokusere på å forandre vår egoistiske natur til en altruistisk natur, fra en negativ til en positiv forbindelse med omverdenen. En transformasjon som denne er bare mulig om vi finner styrke, visdom og en metode som kan implementere en slik forandring. Dette er en visdom og en metode som handler om samhold, og den er i den senere tid blitt gjort tilgjengelig for alle mennesker. Den kan virkeliggjøre endringene vi trenger til dette. Før eller senere vil menneskeheten oppdage og bruke denne muligheten. Jo før vi klarer å påskynde spredningen av denne visdommen, jo mindre vil verden måtte lide.

Denne teksten er basert på spørsmål til og svar fra Kabbalist Dr. Michael Laitman 9.september 2006. Den er skrevet og redigert av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.