Inlägg i kategori ''

En ny virkelighet bygget på å gi

Hvilke forandringer må man gå gjennom for å løsrive seg fra sin fysiske persepsjon av virkeligheten som måler alt i tid, bevegelse og rom, og bevege seg videre til en følelse av åndelig virkelighet?

Vi oppfatter virkeligheten innenfor vårt ønske om å ta imot. Det vi føler i dette ønsket kalles den fysiske verden. Om vi løfter oss opp over definisjonene av tid, bevegelse og sted, når vi en ny persepsjon – den spirituelle verden.

Vi er så fanget inne i de fysiske aksene, sted og tid, at vi ikke en gang kan forestille oss hva som kan være utenfor dem. Derfor er visdommen om Kabbalah der som lærer oss hvordan vi kan ta imot (Kabbalah er hebraisk for å ta imot, det vil si å ta imot en ny persepsjon, en følelse for den spirituelle verden som kommer frem ved hjelp av nye spirituelle sanseorganer) og hvordan man beveger seg fra fysiske følelser til spirituelle. Dette er menneskets arbeid.

Livet i denne verden er skapt for å komme fra fysisk persepsjon til spirituell persepsjon. Kabbalister gir oss råd om hvordan vi kan gjøre en sånn forandring inne i oss for å kunne bevege oss fra den fysiske verden, basert på å ta imot, til den spirituelle verden, der det handler om å gi.

I den utstrekning vi klarer å erstatte de egoistiske sanseorganene inne i oss med altruistiske, i samme utstrekning blir vi i stand til å oppleve den øvre verden, det vil si realiteten opplevd med nye sanseorganer som bygger på å gi og på samhold.

Fra the Daily Kabbalah Lesson 1/27/23, “Perception of Reality”

Fra det psykologiske nivå til Kabbalah

Spørsmål: Du sier at det ikke finnes noe sterkere enn en tanke som er koblet sammen med et ønske. Hva betyr tanke og ønske hver for seg?

Svar: Dette skjer bare i forhold til oss. Vi snakker hele tiden med hverandre om et nivå som vi kaller psykologisk.

Det gir oss ikke anledning til å forklare tydelig våre ønsker og krefter md informasjons- referanser som kan deles inn i ti Sefirot (stråler). Vi studerer dem ikke i tre områder: i området for å få, det å gi og midtens vei mellom disse to, i balansepunktet som på en vekt, alt dette er det ikke mulig å studere innenfor psykologi.

Fra et psykologiak nivå kan man imidlertid løfte seg opp til det nivået som Kabbalah handler om, til nivået der disse kreftene veies, og deres vektor- orientering blir korrekt evaluert i interaksjonen med hverandre. Ut fra disse kreftene kan vi skape et fullstendig vektorfelt, undersøke det, analysere det, endre det og på denne måten få kontroll over oss selv og resten av verden.

Dette er det Kabbalah setter oss i stand til, men bare på rett måte, på ingen måte ved å tvinge andre til å gjøre det, for man går inn i et område der man har tydelige begrensninger. Med en gang du går over en bestemt terskel og du plutselig har anledning til å gjøre noe feil, forsvinner alt umiddelbart.

I den åndelige verden er det en sikkerhet, det er umulig å skade verden mer enn på vårt lille, ubetydelige, jordiske nivå.


Fra KabTV’s “I Got a Call. The Power of Thought is the Manipulation of Consciousness.” 23/01/27

Mellom to verdener: Den øvre og den nedre

Persepsjon av virkeligheten er det viktigste emnet fordi et menneske ønsker å vite i hvilken virkelighet han eksisterer, hvilken verden han er født i.

Hvordan den øvre verden og den nedre verden er bygd, hvordan de eksisterer, hvilke krefter som kontrollerer dem, grunnen til at de eksisterer, hva det fører det til, retningen alt beveger seg i – alt dette må vi finne ut. Dette er grunnen til at riktig persepsjon av virkeligheten er så viktig.

For å gjøre det enkelt å forstå kan vi si at det finnes to verdener: Den øvre verden og den nedre verden, eller den åndelige verden og den fysiske verden. I den fysiske verden, den vi føler med våre fem sanser, der eksisterer vi i forhold til tidens strøm.

Tiden er vår indre følelse, og ifølge vår følelse skjer alt på bestemte tidspunkt. Vi assosierer tidens strøm med forskjellige ytre faktorer, slike som solen, månen, stjernene og tidligere hendelser som gir oss en generell følelse av fortid.

Vi vet ikke hva den øvre åndelige verden er, men i følge Kabbalistenes fortellinger, folk som har oppdaget de øvre verdener, opererer andre former for tid og eksistens der. Vi kan avsløre dem, føle og eksistere i dem, og på den måten vil vi nå den evige og perfekte realitet der det ikke er begynnelse og ingen slutt. Der er vi til ovenfor tid, sted og all bevegelse.

Den åndelige virkelighet finnes utenfor tid, bevegelse og rom, og den fysiske verden er innenfor tid, bevegelse og rom. Siden våre sanseorganer baserer seg på persepsjon av fysiske systemer og koordinater, det vil si tid, sted og bevegelse, føler vi bare denne realiteten.

Vil vi føle den sanne åndelige realitet, må vi løfte vår forståelse ved å utvikle andre sanseorganer. Da vil vi ikke lenger føle realiteten som fysisk bevegelse i kroppslig tid, men vi føler den i spirituell form, og det er slik vi vil leve. Zohar skriver at åndelig tid er bestemt av endringer av form og nivåer som er over sted og tid.

Det er svært viktig å tenke seg inn i, imaginere, hva den øvre åndelige verden er, der som er over tid, bevegelse og sted, hvordan vi kan føle den, leve i den og forbinde alt som er der med vår fysiske verden. Da kan disse to verdener bli en verden for oss.

Når vi fatter hva tid basert på forandring i form og nivåer betyr, vil vi forstå hva den fysiske verden er og hva den åndelige verden er, og hvordan disse to verdener henger sammen med hverandre. Vi vil også forstå hvorfor vi er skapt med sans for den fysiske verden, og hvorfor vi må stige opp fra denne verden til den som er over oss, den spirituelle verden. Slik vil vi føle oss mellom to verdener – den over oss og den som er under.


Fra the Daily Kabbalah Lesson 1/27/23, Zohar for All “Introduction to The Book of Zohar,” “On the Night of the Bride”

Hvor kommer antisemittisme fra?

Spørsmål: Du skriver at konseptet offer ble tydelig etter at Abraham, Isaac og Jacob, etter hverandre dro inn i Egypt. «Egypt» er på hebraisk Mizraim, det blir Mitz Ra – konsentrasjonen av ondt når mennesket går inn i ondskapen.

Israels folk (våre indre ønsker) utførte offer. Egypterne, de representerer egoisme, så hvordan Israelittene ofret og prøvde å forene seg og hatet dem for det. Generelt hater vårt ego å bli ofret.

Spørsmålet reiser seg da: Kan vi si at dette er der antisemittismen har sitt utspring?

Svar: Roten til antisemittisme er nettopp denne tilstanden, når folk ser at jøder ser alt utfra ordets indre.

For eksempel betyr offer å ofre vår egen egoisme. Be gjør man ikke til en eller annen gud eller noe lignende, men til den øvre kraft som kan belønne deg med anledningen til å være god og empatisk i forhold til andre mennesker, og så videre.  Denne misforståelsen av hva jødedom er, førte fra begynnelsen av til at antisemittisme.

Spørsmål: Betyr det at hatet av egenskapen å gi og å elske, som ble dyrket av folket som kalles «Israel» som bodde i Egypt på den tiden var grunnen til antisemittismen?

Svar: Ja, det er naturlig hat. Om jeg er i egenskapen å få, da vil jeg bare få glede og nytelse, og om jeg ser at noen nær meg prøver å komme nær hverandre og dyrke en annen kvalitet, egenskapen å gi og elske, da hater jeg naturligvis dette mennesket.

Mitt hat mot egenskapen å gi og å elske, vekker altså antisemittisme.


Fra KabTV’s “Spiritual States” 1/8/23

Drastiske forandringer

Spørsmål: Hvordan vet vi om vi får en porsjon lys eller ikke? Forandrer vi oss og føler det?

Svar: Vi forandrer oss. Vi forandrer oss dramatisk! Vi begynner å åpne øynene våre. Plutselig ser jeg hele bildet av verden, den indre sammenhengen av den, hvordan alt skjer og hvordan jeg er, både inne i og utenfor meg selv. Dette er en oppsiktsvekkende oppdagelse, som tidligere var fullstendig utenfor rekkevidde for meg. Det er umulig å tenke seg dette på forhånd. På denne måten begynner jeg å venne meg til det.

Spørsmål: Snakker du om å bevege seg til neste stadium av persepsjon?

Svar: Ja, så klart.

Og før det må jeg føle nødvendigheten av å motta denne innsikten fra et stadium som er høyere enn meg selv. Jeg kan ikke gjøre noe uten den, men jeg må ha et behov for dette.

Slik forberedelse er det som gir oss behovet for å motta hjelp. Vi får alt ovenfra, nettopp nå. Selv i vår egoisme får vi alt ovenfra, bare ubevisst, uten å vite om det og uten å føle det. Alt bare passerer gjennom oss. Vi tar ikke del i det. Hvor kan det komme fra? Er det jeg som genererer noe?

Spørsmål: Gjør vi forsøk hele tiden gjennom kongresser og andre felles hendelser, for å utvikle denne ytterste nødvendighet i oss?

Svar: Selvsagt.


Fra KabTV’s “I Got a Call. The Reason for Failures in the Group” 1/28/12