Å appellere til lyset fra mørket

sporskaperen Torah, 2 Mosebok (Ki Tissa), 33:9-33:10: Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og stod i døren til teltet og Han talte med Moses.

Og alt folket så skystøtten stå i døren til teltet. og alt folket bøyde seg hver i døren til sitt telt.

Med en gang skaperen nærmer seg et menneske, faller det egoistiske ønsket, det vil si at det bøyer seg for givergledens egenskap. For at skaperen skal stige ned til oss, er vi avhengige av riktig forberedelse. Alt kommer an på drivkraften og handlingene våre som er utløser for at skaperen gradvis stiger ned til oss. Da endres ønskene våre.

Spørsmål: Betyr bekymringer og angst vi opplever i arbeidet at vi nærmer oss spirituelle egenskaper?

Svar: Generelt sett er dette dårlige egenskaper, siden en korrekt tilstand i virkeligheten er en gledelig tilstand. Gleden må være tilstedeværende når vi opplever nedturer. Akkurat slik er det vi kan sjekke oss selv: om vi møter «nettene» (mørke som gir deg sjanse til å stige) med glede. Er vi istand til å appelere til lyset fra mørket?

Vi må vende alle problemene våre til nytelse. Vi har ikke noe alternativ, for alt kommer fra skaperen med ett formål: å fremme oss til fremskritt. For å lykkes, trenger vi støtte fra omgivelsen, en gruppe. Dersom du har en gruppe, blir det ikke noe problem. Hovedsaken er at man ikke dveler ved disse periodene i livet.

(128610)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 16/9/13

Kommentarer / Spørsmål