Å bli en del av skaperens tanke

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvis skaperen er en tanke, betyr det at jeg også blir en tanke når jeg har oppnådd likhet med skaperens egenskaper?

Svar: Når vi oppfyller skapelsesplanen, blir også vi en del av denne tanken. Skaperen skapte lysten hos skapningen for å gi den eksistensmulighet, så den kunne være håndgripelig og reell. For å kunne eksistere utenfor skaperen, har vi behov for materie, som er det vi kaller lyst. Men muligheten for å bli lik skaperen, å smelte sammen med ham og å tilegne seg hengivenhet, oppnås utelukkende i form av tanke. Skaperen ønsker å glede oss og gjør det i form av tanke. Hvis vi ønsker å gi til ham, gjør vi det også i form av en tanke. Tankene styrer alt. Det gjelder også hos mennesket. Hos hver og en av oss finnes ulike ønsker og lyster, men vi evaluerer et menneske basert på dets evne til å tenke.

(26056)

Fra KabTV`s Kabbalah for Beginners, 21/10/10

Kommentarer / Spørsmål