Målet er å elske hverandre

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er det mest viktige for oss å fortelle folk?

Svar: Vi er nødt til å formidle folk det fakta at uten en endring i menneskets natur fra det å hate hverandre til å begynne å elske hverandre, går vi mot naturens evolusjon til integral form og på den måten fremkaller vi flere og flere personlige og kollektive problemer.

Vi må snakke om dette i samtlige kommunikasjonskanaler, at oppnåelse av kjærlighet for hverandre er målet for kabbala; det er riktig resultat av rett spirituelt arbeid (skaperens arbeid).

Det er hva som skiller læren om kabbala fra religion: Kabbala godtar betingelsen av at «du skal elske din neste som deg selv» er den store generelle regelen i Torah, mens religion anser gjennomførelse av fysiske krav som vesentlig. Derfor lar de være å korrigere den menneskelige naturen, noe de egentlig var spesielt ment til å gjøre.

Kabbala anser at dersom målet ikke er «elsk din neste som deg selv,» så vil det si at hele Torah ikke respekteres, fordi det er den generelle altomfattende regelen i Torah, siden spesielt dette målet fører mennesket mot egenskapen av giverglede, til Lishma, for skaperens skyld.

Hvis en person ikke ønsker å heve seg over sitt ego, vil hans handlinger bare få egoet til å vokse. Og istedenfor å nærme seg egenskapen av giverglede og kjærlighet, som er avdekkelse av skaperen, så fjerner han seg lenger bort fra skaperen og forvandles til det «blandede mangfoldet» som er «Faraos gudfryktige tjenere», alle de som handler for sitt eget egos skyld, for å få lønn i denne verden og den neste.

(120107)

Kommentarer / Spørsmål