Å bringe virkelighetene nærmere

Fundamentene for læren om kabbala kommer fra Abrahams bok Sefer Yetzira (Boken om skapelsen), der han forklarte hovedprinsippene i strukturen til det øvre systemet som styrer vår virkelighet. Dette systemet kalles «den øvre virkeligheten», og sammenlignet med den kalles vår virkelighet «den nedre virkeligheten». Vi må bli kjent med det øvre systemets struktur, siden vi hele tiden befinner oss under dets styre.

Dette øvre styret inndeles i en personlig og en generell del. Personlig styre påvirker hver og én av oss, og generelt styre påvirker oss alle samtidig.

Vi befinner oss under påvirkning av krefter som hele tiden er under endring i henhold til sitt eget spesifikke program. Vår skjebne er avhengig av dem. Vi har likevel muligheten til å påvirke disse kreftene, og dermed å påvirke vår skjebne.

Kabbala sier at vi praktisk talt ikke har noen som helst påvirkning på noe i vår virkelighet. Vår virkelighet er resultatet av kreftene som stammer fra den øvre virkeligheten. Vår samhandling med dem og vår reaksjon på disse kreftene, endrer effekten de har på oss. Vi og disse kreftene påvirker hverandre gjensidig.

Om vi forstår naturen i denne samhandlingen, kan vi bevisst kontrollere den øvre virkelighetens påvirkning på vår virkelighet. Dette er i grunnen kabbalas formål: derfor har vi så stort behov for den nå, når den øvre virkeligheten kommer oss stadig nærmere.

Vi føler helt tydelig at den nærmer seg, for vi kan ikke lengre fortsette å oppføre oss egoistisk slik vi gjorde opp gjennom utviklingen i tusenvis av år. Vi kan ikke lengre kontrollere vår virkelighet, for de øvre virkelighetene kommer stadig nærmere og vi vet ikke hvordan vi skal kunne påvirke dem.

La oss håpe at vi gjennom studiene til slutt får evnen til å gjøre dette. I tillegg til å forbedre våre levekår og oppnå trygghet, vil vi bli i stand til å legge til et nytt og veldig spesielt parameter: Ikke bare et behagelig liv i vår egen virkelighet, men også oppfatningen av det øvre systemet, adgang til det og eksistens på dets nivå.

Fra søndagens virtuelle leksjonsserie 4/9/11

Kommentarer / Spørsmål