Mellom det ønskelige og det faktiske

Spørsmål: Bør vi prøve å lete etter samhørigheten mellom oss gjennom sinnet eller følelsene når vi leser i boken Zohar?

Svar: Vi må prøve å lete etter den gjennom våre følelser. Om vi ikke klarer å finne den, må sinnet hjelpe oss. Først og fremst må vi prøve å finne en følelsesmessig samhørighet.

Boken Zohar beskriver samhørigheten som allerede eksisterer oss i mellom. Denne samhørigheten vil avdekke seg som Malchut i den uendelige virkeligheten, full av det uendelige lyset, tilstedeværelsen og avdekkingen av skaperen. Det er dette vi må strebe mot.

Når vi leser i Zohar må vi derfor prøve å se for oss den riktige samhørigheten oss imellom. I dag blir nødvendigheten for denne type samhørighet mellom alle delene i menneskeheten mer og mer tydelig. Det er derfor læren om kabbala blir avdekket for alle. Den krever fra de av oss som har tatt imot en vekkelse, og som har begynt å studere litt før de andre, at vi må spre læren rundt i hele verden slik at alle kan forstå at vi befinner oss i en krise, at vår nåværende samhørighet ikke fungerer lenger og at vi må avdekke en ny tilknytning oss imellom.

Denne nye samhørigheten kan ikke forstås på den vanlige, egoistiske måten slik det ble gjort tidligere. Det er fordi den allerede finnes i det globale, helhetlige systemet som er basert på gjensidig garanti, og dette systemet må på en eller annen måte blir avdekket for hele verden. Derfor oppstår det et problem: en forbedret versjon av samhørighet viser seg for oss, men vi forholder oss fremdeles til den på en egoistisk måte. Krisen er avstanden mellom den ønskede tilstanden som blir avdekket i verden og den faktiske tilstanden vi befinner oss i. Dette er en krise.

Lesingen av boken Zohar, kabbalastudiene i sin helhet og alle våre anstrengelser må lede oss til en tilstand der vi oppnår likhet med samhørigheten i nettverket som blir avdekket mellom oss. Vi avdekker tross alt at den er mye mer korrigert enn det vi er, siden vi befinner oss i vår knuste tilstand. Når vi analyserer situasjonen, sier vi at verden har knyttet seg sammen, men at vi ikke har gjort det.

Fra del to av Den daglige kabbalaleksjonen 5/9/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål