Å integrere egoismen i et felles system

Spørsmål: Hvordan kan jeg i praksis forsikre meg om at hele virkeligheten er inni meg?

Svar: Du må ønske at dette bildet blir kjent inni deg på en naturlig måte slik at du kan leve i det. Dette er tross alt den virkelige oppfattelsen.

Ved å gjøre dette vil du først og fremst forstå prinsippet om å elske din neste som deg selv. Det finnes ingenting som skiller dere. Hele virkeligheten er inni deg, og kun egoismen ligger mellom deg og virkeligheten, som et innbilt problem som skiller deg fra dine egne deler.

Ved å overkomme denne hindringen og ved å bygge opp samhold over det, vil du korrigere knusningen. Egoismen består og vil uttrykke seg enda sterkere enn før, mens du prøver å forsterke samholdet mellom alle delene over det og å oppnå samhørighet til dem inni deg. Da dukker et Kli (en beholder) opp som er 620 ganger sterkere og kraftigere enn den var før den ble knust.

Du bruker egoismen som motstand, ved å bruke dens motstandskraft. Du prøver ikke å finne snarveier rundt den, men i stedet å fullføre dens potensial og dette kun gjennom intensjonen om å gi. På denne måten avler Aviut (den egoistiske tykkelsen på beholderen) Kashiut (fastheten til filteret). Dybden og styrken i ønsket avler med andre ord fastheten til intensjonen.

Fra første del av Morgenleksjonen 30/12/10, ”What Does It Mean that the Creation of the World was in Donation”

Kommentarer / Spørsmål