Det mest effektive verktøyet for utvikling

Boken Zohar påvirker mennesket på en spesiell måte. Det er nok at mennesket leser, hører etter og ønsker å oppnå samhold, selv virtuelt, med gruppen (alt kan kun skje på et lavt nivå, i den grad livet tillater mennesket å åpne seg opp for denne boken), for at Zohar begynner å utvikle det spirituelle oppfattelsesorganet i han. Mennesket begynner da å oppleve endringer, ulike utviklingsnivå.

Boken Zohar har kun behov for å bli lest. Det ville vært nyttig å gi ut utvalgte deler av boken i en miniutgave slik at mennesket kan lese den overalt. Sannheten er at det ikke finnes et mer effektivt verktøy for utvikling enn denne boken.

Salmeboken derimot, hjelper ikke mennesket til å utvikle seg på det spirituelle nivået. Menneskeheten har lest i den gjennom tusener av år, men mennesket bare beroliger seg selv gjennom den.

Dette gjør ikke verdien av Salmeboken mindre på noen som helst måte, siden den er skrevet på nivået Malchut. Kong David representerer Malchut, hele skaperverket. Slik som andre ”hellige” bøker som er skrevet av de som har avdekket skaperen, bærer de dette lyset inni seg.

Baal HaSulam forklarer i ”Introduction to The Study of the Ten Sefirot” at lyset som endrer, som bygger den givende egenskapen inni oss, er nærmere og mer effektivt for oss om det kommer fra boken Zohar. Lyset i Zohar er det kraftigste som finnes.

Selvsagt må det å lese boken Zohar gjøres sammen med studier av artiklene til Baal HaSulam og Rabash, og Studiet av de ti Sefirot. Boken Zohar bør likevel fylle hele menneskets fritid.

Fra del to av Morgenleksjonen 30/12/10, ”Introduction to The Book of Zohar, artikkel ”Yitro (Jethro)”

Kommentarer / Spørsmål