Å klatre kongressenes trinn

Spørsmål: Kan vi nå, etter Berlin-kongressen, si at vi er knyttet sammen?

Svar: Vi har oppnådd en ny tilstand av samhold. Jeg er glad for det som skjedde i Berlin, og deretter i Paris. Vi har oppnådd samhold, samhørighet. For først gang oppdaget vi mange venner i Europa som allerede forstår retningen og som føler utviklingen. Jeg var virkelig gledelig overrasket over noen hendelser.

Kongressen i New Jersey i april ligger foran oss. La oss håpe at vi vil oppnå en ny grad av samhold i USA også. Ved å samle oss i løpet av kongressene vil vi samle opp den nødvendige kraften som trengs for å avdekke skaperen for skapningene.

Fra første del av Morgenleksjonen 4/2/2011, ”When the Creator Loves Man”

Kommentarer / Spørsmål