Å knytte seg til vennene betyr å knytte seg til målet

Spørsmål: Hva må jeg gjøre for å begynne å bruke kunnskapen om kabbala i mitt dagligliv? Jeg føler nå at det er et stort misforhold mellom det jeg lærer og det jeg føler.

Svar: Det finnes bare én løsning: å øke hastigheten på din utvikling. For å klare dette, vil det kreve mer studier og større samhørighet med dine venner. Det har ingenting med velstand, ære, makt eller noen annen anstrengelse å gjøre, kun tanken på at man aldri må glemme det.

Nøkkelen er vår samhørighet. Til tross for at man ikke ønsker dette, vil mennesket likevel ønske å gjøre en innsats og opprettholde tilknytningen til vennene for å kunne ha en kontinuerlig bevissthet om viktigheten av målet. Når han har oppnådd dette, ”gir han det videre”. Det vil si at han sprer det til andre.

Fra første del av Morgenleksjonen 4/2/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål