Hvordan spør man?

Spørsmål: Hvordan vet jeg om min bønn til skaperen kommer fra riktig sted? Er jeg virkelig kommet så langt at jeg har lov å spørre?

Svar: Min bønn er gyldig om jeg føler at det er imot mitt eget ønske, om jeg kan løfte meg over det og be ut i fra dypet i mitt hjerte og om jeg kan nyte denne handlingen som er imot mitt opprinnelige ønske.

Kobling gjennom slag (Zivug de Hakaa) skjer i en tilstand når jeg internt føler at jeg ønsker å glede meg selv, men at jeg samtidig over dette føler at min handling er motsatt av ønsket. Jeg nyter min mulighet for å stå imot det. Da er ikke denne nytelsen min, akkurat som om jeg nektet å stjele. Det som er viktig her er i hvilken grad jeg knytter meg til vennene, og gjennom dem, sammen, til skaperen.

Om jeg er villig til å gjøre en slik intern handling, da er jeg nær den givende handlingen og det er dette som gir meg tilfredsstillelse som selvsagt ikke er rettet mot meg.

Fra første del av Morgenleksjonen 4/2/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål