Å lære fra skaperen

Spørsmål: Hvordan kan jeg se et eksempel på skaperens arbeid? Kan jeg i mitt hverdagsliv forstå hva han prøver å fortelle meg?

Svar: Du vil kjenne igjen skaperens eksempel direkte i dine følelser. Sjelen min er strukturert på en slik måte at jeg inni den begynner å føle en liten del av en høyere sjel som igjen viser min sjel et eksempel. Da følger jeg dens eksempel, og ser på det som et barn ser på en voksen. Når barn får et eksempel fra voksne, ønsker han å gjøre det samme.

Du klarer derimot ikke å finne slike eksempler i våre liv siden du fremdeles ikke har tilegnet deg egenskapene til den givende kraften. Du vil kun klare å oppdage dem når du har et Kli som kan hjelpe deg med å oppnå likhet med han. Da vil du se hans eksempel i henhold til likhet i form.

Vi har kun fått ett eksempel. Når vi opplever fortvilelse, så vil vi som følge av denne følelsen bli ledet til gruppen som studerer vitenskapen kabbala. Da blir du fortalt: ”Begynn med å knytte deg sammen med vennene, og å studere kabbalabøker sammen med dem”. Kun da, ved hjelp av det rette studiet, ved å bygge opp samhørighet mellom vennene og å begynne å avvise ditt ego, vil lyset komme til deg og hjelpe deg med å overkomme ditt egoistiske ønske. Det er kun etter denne prosessen at du vil klare å oppnå øvre egenskaper.

Du kan bare ta imot skaperens eksempel når du har et Kli som du kan virkeliggjøre det i. Ved å bevise at du har muligheten til å bli lik han, vil du oppnå et bilde som du vil bygge din likhet til skaperen på.

Fra leksjon i ”Kabbalah L’Am” – hallen 14/12/10

Kommentarer / Spørsmål