Amerika og Europa synker samtidig

Fra nyhetene (fra Financial Times): ”I Washington krangler de om et gjeldstak, mens de i Brussel stirrer ned i en avgrunn.  Hovedproblemet er likevel det samme. Både USA og EU har offentlige økonomier som er ute av kontroll, og politiske systemer som er altfor lite funksjonelle til å fikse problemet. Amerika og Europa befinner seg på det samme synkende skipet…

Ideen om at Europa og USA står for to sider av samme krise har brukt lang tid på å synke inn. Gjennom mange år har elitene på hver side av Atlanterhavet lagt vekt på forskjellene mellom modellen i USA og Europa…

Likhetene mellom de to regionenes dilemmaer er likevel nå mer slående enn forskjellene – økende gjeld, en svak økonomi, en stadig dyrere velferdsstat som er umulig å reformere, frykt for framtiden og en fastlåst politisk situasjon er felles punkter…

I Europa er tanken om at skatteøkninger kan være en del av løsningen på den økende gjelden lite kontroversiell. I Amerika er derimot den republikanske motstanden mot selve ideen om skatteøkninger selve kjernen i den politiske argumentasjonen.

Siden begge parter kun har hatt fokus på sine egne problem og ulikhetene mellom dem, har amerikanerne og europeerne brukt lang tid på å innse likhetene i deres tvillingkriser. Analytikere over resten av verden vil trolig se den felles trenden tydeligere. Blant kinesiske ledere og intellektuelle er det nå standard praksis å svare alle vestlige land at de må slutte å ”lære Kina hvordan ting skal være” – gitt alvorligheten i deres egne politiske og økonomiske problemer…

Om Vestens sykdom forverrer seg, vil det bli gjort forsøk på å prøve nye og mer radikale kurer. Disse kan omfatte en endring mot proteksjonisme og kapitalkontroll. Om globaliseringen går motsatt vei, vil kanskje Kina oppleve sin egen økonomiske og politiske krise.”

Min kommentar: Endelig! Ideen om fullstendig avhengighet og totalt dødpunkt begynner å synke inn. De som tenker i henhold til de gamle systemene vet ikke hva de nå skal gjøre. Anerkjennelsen av dette er likevel et skritt i riktig retning. Videre finnes det én vei mot krig og deretter en ny verden, eller en annen vei direkte mot en ny verden.

Kommentarer / Spørsmål