Den daglige kabbalaleksjonen 15.07.2011

Writings of Rabash, Dargot HaSulam, “The Merit of the Smaller One”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Truma (Donation)”,“Menorah Shekalim this Month”, Avsnitt 586, Leksjon 24

Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kabbalah for the Student, “General Preface,” Avsnitt 2,Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

“Matter and Formin the Wisdom of Kabbalah, Lesson 1”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål