Amerikanerne frykter nok en krise

Fra nyhetene: (fra huffingtonpost.com): «Ca 48 % av amerikanerne sier at de tror at en stor depresjon er veldig eller ganske sannsynlig i løpet av det nærmeste året ihht CNNs meningsmålingsundersøkelse. Dette er den høyeste prosentandelen som med så stor sikkerhet har bekreftet denne frykten siden CNN først begynte å stille dette spørsmålet i oktober 2008. Respondentene som svarte at de fryktet at de snart ble arbeidsledige, har også nådd en ny topp på 30 %…

«Det er ikke bare økonomisk pessimisme,» uttalte CNNs meningsmålingsdirektør Keating Holling til CNN da han gikk gjennom undersøkelsen, «det er økonomisk fatalisme».

Nasjonens totale arbeidsledighetsnivå er på 8,8 %, og av disse er andelen hvite amerikanere på 7,9 %. 15,5 % av de afrikansk-amerikanerne er uten jobb, og ser seg fremdeles om etter jobb.»

I løpet av de globale nedgangstidene fra 1929 til 1939, som senere ble kalt den store depresjonen, var det høyeste arbeidsledighetsnivået på 23,6 % i USA.

Kommentarer / Spørsmål