Globalisering er kilden til konflikter

Kronikk: (Michael D. Intriligator, professor emeritus innen økonomi, statsvitenskap og offentlig politikk ved University of California Los Angeles (UCLA)): ”Globalisering er et sterkt og ekte aspekt i det nye verdenssystemet, og den representerer en av de mest innflytelsesrike kreftene når det gjelder å bestemme hvilken retning planeten skal ta i framtiden. Den har et utall dimensjoner: økonomi, politikk, sikkerhet, miljø, helse, samfunn, kultur og så videre.” Den inneholder både kraften til avvisning (øker konkurransen og fører til internasjonale konflikter) og tiltrekningskraften (potensialet som ligger i et globalt samarbeid).

”Utfordringen ligger i å skape et nytt verdenssystem… Nøkkelen til et slikt verdenssystem vil være samarbeid blant nasjonene i verden… Totalt sett vil utfordringen til globaliseringen avhenge av virkelig samarbeidsvillige krefter blant de mektigste nasjonene…

Det vil være nødvendig å endre nåværende institusjoner og/eller skape nye slik at man kan håndtere økonomiske utfordringer, for eksempel problemene med distribusjon og gjensidig sårbarhet som kommer fra globaliseringen. Disse institusjonene må ha globale perspektiver og svar, og de vil kreve tilleggsressurser og forsterkingsmekanismer, inkludert noen elementer av overnasjonal beslutningstaking og autoritet sammen med passende åpenhet og pålitelighet.”

Kommentarer / Spørsmål