Den daglige kabbalaleksjonen 14.07.2011

Shamati #122, “Understanding What Is Written in the Shulchan Aruch″
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Truma (Donation)”, “Menorah Shekalim this Month”, Avsnitt 572, Leksjon 23
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 1, “Table of Questions and Answers for the Meaning of the Words”, Avsnitt 65, Leksjon 39
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt 25, Leksjon 18
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

“The Arvut (Mutual Guarantee)”, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål