Vi må endre oss sammen

I vår tid betyr ikke fysiske handlinger noen ting. Naturen krever den riktige holdningen fra oss, og her ligger problemet. Det er ikke meningen at vi skal hjelpe andre mennesker uten å ta betalt, eller gi bort vår siste skjorte. Det som kreves fra deg er en annerledes holdning. Du må endre deg selv i stedet for måten du handler på.

Før handlet vi fysisk, alt etter hva vår egoisme eller falske altruisme ønsket. Vi ga brød til de fattige, og prøvde generelt sett å endre verden slik vi selv ønsket. Nå er det nok, og resultatene snakker for seg selv. Fra nå av er det vi som må endre oss.

I stedet for å endre verden, ønsker vi å endre oss selv ved hjelp av eksterne krefter. Dette er en ny tendens. På denne veien vil vi se hvordan alt vi har klart å forberede blir korrigert.

Det er vanskelig for et menneske å forstå dette. Han tenker: ”Hva? Må jeg endre meg? Hvorfor kan du ikke bare belaste meg med ti prosent mer skatt i stedet for?” Derfor krever dette en offentlig holdning. Dette vil gjøre det som nå synes vanskelig,  lett i stedet og da vil det ikke være så vanskelig lengre. Om alle begynner å tenke på dette, vil jeg gladelig følge dem. Påvirkningen fra menneskene rundt meg jobber tross alt av seg selv. Den er ikke avhengig av meg, jeg bestemmer ingenting. Jeg er avhengig av andre.

Vi trenger derfor ikke å vende oss mot alle på et individuelt nivå. Det viktigste er å endre omgivelsene, den generelle måten verden tenker på. Alt vil ellers komme av seg selv.

Fra del fem av Morgenleksjonen 14/7/2011, ”Arvut»

Kommentarer / Spørsmål