Åpne boken

bindesammen Det finnes en kraft i boken Zohar som vi kan bruke. Men for å oppdage det indre potensialet til denne boken må vi, til en viss grad, være på samme nivå som den. Så hvordan fungerer denne mekanismen? I legender og eventyr finner helten en hemmelig kiste som han åpner med en stor, tung nøkkel. Hvilken nøkkel kan åpne hemmeligheten i Zohar for oss? Hva er nøkkelen som passer enhver lås? Det er likhet i form. Det er nøkkelen vi putter inn i nøkkelhullet. Bare med likhet i form kan vi åpne boken Zohar. Dette er den grunnleggende nøkkelregelen.

Senere trenger vi selvfølgelig gruppen og kontakten med vennene, osv, for å oppnå likhet i form med denne boken. Dermed kan vi åpne boken og lese den i henhold til vår likhet i form, i henhold til kjærligheten og hatet som står i kontrast til hverandre.

Det betyr at det ikke er så enkelt å åpne denne boken. Om vi åpner boken betyr det ikke at den virkelig åpner seg for oss ennå. Alt avhenger av hva som skjer mellom oss. Hvis vi er sammenkoblet, er vi også koblet sammen med boken – og da kan vi, til samme grad, oppnå og føle gruppen til Rabbi Shimon, de ti vennene, de ti Sefirot.  Det handler ikke om folk, men om deres essens, om kvaliteten som er i ønsket. Dermed begynner vi å kjenne dem, er tiltrukket av dem og en bit av hver av dem avdekkes i oss.

Vi er sterke nok. Ved å annullere egoet vårt og i kontakten vår over det, oppretter vi en forbindelse som hjelper oss å oppdage hva som står skrevet i Zohar. Vi oppretter grunnlaget, infrastrukturen, et felles sted, siden det spirituelle stedet utelukkende kan være kollektivt. Her blir vi lik det første nivået av avdekkelsen til boken Zohar, i intensiteten av kontakten vi har over avbrytelsene, i henhold til loven om likhet i form.

For å kunne gjøre det vil vi samles på kongressen i februar og vi anstrenger oss kraftig og betaler masse penger, mens vi avstår fra mange andre ting for å oppnå denne generelle sammenkomsten. All denne innsatsen skal føre oss til oppstigning og tilkobling. Slik ble det arrangert ovenfra: Hvis vi tar ibruk hjelpemidlene som ble forberedt for oss, oppnår vi ønsket resultat.

(125040)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/1/14, Lesson on the topic «Preparation for the Congress»

Kommentarer / Spørsmål