Ari: Begynnelsen på oppstigningen

Baal Ha Sulam, «Introduction to the book , Panim Meirot uMasbirot», Artikkel 8: Der er ikke nok ord til å beskrive hans arbeid til vår fordel. Oppnåelsens dører var låst og boltet og han kom og åpnet dem for oss. Alle de som ønsker å trè inn i kongens palass, trenger derfor kun renhet og fromhet – og ta et bad, barbere håret og iklè seg rene klær, for passende å stå foran det opphøyde kongedømme.

Du finner en trettiåtte-åring, som med sin kunnskap overgår alle sine forgjengere, fra Skytsånden – og gjennom alle epoker. Alle landets eldste, de edle spirituelle lederne, venner og disipler av den fromme, lærde , RAMAK, stod foran ham som disipler foran rabbineren.

Alle generasjoners lærde som kom etter dem til denne dag, uten unntak, har forlatt bøkene og verkene som kom før ham, RAMAKs kabbala, Den Førstes kabbala og Skytsåndens kabbala – velsignet være minnet om dem alle. De har tilføyd sitt spirituelle liv helt og fullt til hans hellige kunnskap.

Vi må være takknemlige for at den øvre energien har sent oss disse lærerne. Ved å ha oppfattet, forstått og følt seg som èn med den øvre kraften, forteller de oss om det og baner veien, slik at også vi kan følge fotavtrykkene deres i en viss grad ved å realisere læren deres og forberede veien for andre.

Ari symboliserer øyeblikket da menneskeheten begynte å heve seg mot korrigering. Derfor er rollen hans så betydelig. Inntil da, var alle veier blokkerte og kabbalistenes oppnåelse var veldig begrenset. Noen ganger veide følelsen mer enn forståelsen.

Vi vet ikke nøyaktig hvordan det var. Vi forstår heller ikke helt hva det var Ari gjorde. Ja, han etterlot seg bøker, han fant språket; men vi er ennå ikke klar over størrelsen av det han utførte. En kabbalist gjennomfører korrigeringer i hele systemet, gjennom sitt spirituelle arbeid. Slik fører han oss til stadiet for skaperens avdekkelse for oss, som vi streber etter. Det er ikke bøkene som vi kan lese, men det fakta at Ari forberedte og gav oss adgang til den spirituelle virkeligheten, til lyset, som leder oss langs den spirituelle veien. Det er kabbalistens arbeid. Bøkene, der han uttrykte denne adgangen, er bare en liten ledsager til det som åpner seg for øynene våre.

Alle de påfølgende kabbalistene er Aris studenter. De har alle, oss inkludert, grunnlaget i hans legat. Diktet «Livets tre» – og mye mer – stammer fra hans store avdekkelse. Baal Ha Sulam skriver om hans store forgjengere, Rabbi Akiva, Rashbi og andre som avdekket den spirituelle virkeligheten på en skjult og begrenset måte.

Det fantes ikke noe språk, siden beholderne/ønskene ikke var rede. Det er selvfølgelig avhengig av den generasjonen der kabbalisten er aktiv – og allikevel ligger Aris storhet i at han begynte korrigeringen og åpnet veien for oss. Han er spesiell – og vi må være takknemlige for å ha en slik rådgiver. La oss håpe at vi blir istand til å følge veien hans og forlate de veiene der tusenvis haster forover, for å tilfredsstille skaperen som venter på oss alle i sitt slott.

From the Conversation During the Meal Commemorating the Death of the Ari, 25/7/12

Kommentarer / Spørsmål