Avstand er ingen hindring

Det er ingen tilfeldighet at vi er spredt over hele jordkloden, med enorme avstander mellom oss. Vi ble med hensikt skapt slik at avstand og språk skiller oss. Derfor må vi utnytte riktig denne adskillelsen og på trass av avstanden øke samholdet oss i mellom. De som befinner seg langt borte fra oss, trenger ikke å føle at de er langt borte.

Sammenkoblingen befinner seg over denne virkelighetens begrensninger og derfor kan en som er langt borte, oppleve samholdet med alle de andre til og med sterkere enn en som er sammen med oss her. Lengselen hans og sorgen over at han er langt borte, forsterker ønsket hans om å oppleve alt det vi gjør her. Det forsterker fornemmelsen til de grader at han faktisk fullstendig befinner seg sammen med oss. Han er i stand til å ta opp i seg alt som skjer på kongressen. Det viktigste er at hjertet stilles inn på samme bølgelengde, til samhold med alle.

Fra den virtuelle leksjonen, 20/11/11

Kommentarer / Spørsmål