Psykologer: Hvorfor er mennesker ulykkelige?

Synspunkt, Claude Chauder, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Strasbourg: «Det moderne mennesket lever i en tid der man har alt, men føler seg ulykkelig. Over lang tid har menneskeheten forsøkt å eliminere ulike problemer, bare for å finne ut at dersom det ikke finnes begrensninger, finnes heller ingen ønsker. Som resultat av det, er mennesket ulykkelig.

Unge mennesker med psykologiske lidelser oppsøker psykoanalytikere. De er bekymret over at de har alt det de ønsker seg. De mangler mangelen. I vårt moderne samfunn, der alt en ønsker kan kjøpes, er det verdier som ikke har noen pris som savnes aller mest; for eksempel kjærlighet.

Sigmund Freud sa at ingen ting er verre enn mange dager uten en sky på himmelen. Lykke er forskjellen mellom tilstanden der vi var ulykkelige til der vi glade. Og å oppnå personlig lykke er målet til ethvert menneske.»

Min kommentar: Siden lykke bare fornemmes når ønsket tilfredsstilles, må man hele tiden ha følelsen av ønske/mangel – og hele tiden følelsen av oppfyllelse. Det er en umulighet i vår verden! For å nå en slik tilstand, må vi hele tiden knytte sammen disse to egenskapene inni oss: ønsket og oppfyllelsen. Det er akkurat det læren om den uavbrudte oppfyllelsen, læren om kabbala, lærer oss.

 

Kommentarer / Spørsmål