Bare en vismann kan gjenkjenne en annen vismann

I artikkelen ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy” nevner Baal HaSulam en fortelling om den vise kong Solomon som ble forrådt, utvist fra Jerusalem og forlatt uten penger og personlige eiendeler. Han gikk fra dør til dør i kongeriket sitt, men uansett hvor han gikk var det ingen som trodde på at han var konge.

Spørsmålet er: Hvorfor var det ingen som la merke til at han var en vismann, og hvorfor viste han ikke sin visdom? Svaret er at det finnes ”tre utfordringer” for å kunne oppdage læren (om kabbala):

  1. Siden kabbala inneholder sannheten, er det umulig å forstå den uten å ha samlet alle delene av læren og studert alle aspekter av den i detalj. Man kan ikke oppdage dens universelle og komplette natur uten at man har oppnådd dette. For å kunne oppnå det, må kunnskapen om dens autentiske sannhet spres blant massene.
  2. Demonen ”Asmodeus” [det egoistiske, motsatte bildet av sannheten og den givende kraften] kledde seg i kong Solomos klær og tok over tronen hans. På samme måte har filosofi satt seg selv på kabbalas trone. Vanskeligheten med å avdekke sannheten til massene øker. Kunnskapen om kabbala er dyp og krever at man gjør en innsats, mens filosofien er falsk, lett å forstå og aksepterer alle begreper. Egoismen, hjertet, forsterker derfor meningen om at det ikke er nødvendig å studere kabbala og at det er godt nok å være fornøyd med filosofi.
  3. Asmodeus hevdet at kong Solomon var gal, akkurat slik filosofene latterliggjør og prøver å utfordre læren om kabbala.

Det er med andre ord vanskelig å forstå at kabbala er sannheten. Når vi ønsker å presentere læren for massene, sier de at de ikke trenger den siden de allerede har alt de trenger. Menneskene tror at de allerede er kloke nok, og at uansett hva kabbala sier om den øvre virkeligheten må det være en fantasi siden vanlige mennesker ikke ser den.

Følgene blir at det er umulig for kabbala å nå massene for at alle skal forstå at dette er riktig, og at kabbala inneholder sannheten og løsningen. Menneskene befinner seg i en tilstand der de ikke klarer å se og anerkjenne at dette er det eneste verktøyet for frelse.

Før kong Solomon oppnådde den øverste forsamlingen av vismenn (Sanhedrin, de som selv var kabbalister) og vandret blant sitt folk, var det ingen som gjenkjente den mektigste og klokeste kongen som fantes. For å kunne forstå det, må mennesket tross alt ha oppnådd samme kunnskap. Om du ikke har den, vil du ikke forstå noen ting.

De kabbalistiske vismennene av Sanhedrin var de eneste som klarte å oppdage sviket. Hvor kan man finne dem i dag?

Fra del fire av Morgenleksjonen 11/01/11, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål