Begynnelsen på utviklingen av den altruistiske egenskap

Spørsmål: Det er et spirituelt konsept at det er tre dager da sæden blir tatt inn i livmoren. Hva betyr disse tre dagene?

Svar: Her menes ikke tre stadier, men tre krefter: Høyre, venstre og midten, som må bli ett og fortsette å utvikle seg.

Fosterets utvikling i uterus varer i den fysiske virkeligheten i 38 uker— omtrent ni måneder. Dette samsvarer med de ni Sefirot i visdommen om Kabbala. Embryoet går gjennom disse 9 Sefirot, og i likhet med fysisk utvikling, foregår den spirituelle utviklingen også på denne måten.

Spørsmål: I de første åtte ukene snakker man om et «embryo» og siden om et «foster». I Kabbalah regner man med at fosteret former seg i løpet av 40 dager.

–Hvorfor?

Svar: I de første tre dagene knytter sæden seg til livmorveggen. Siden følger 40 dager med indre utvikling. Og så: tre måneder pluss tre måneder pluss tre måneder med indre utvikling.

Vi analyserer ikke hvert stadium nå fordi de handler om innbyrdes variabler som til og med vår medisin ikke kjenner fullt ut.

Spørsmål: I en av din lærers artikler skriver han at Skaperen setter en form inne i en annen— en altruistisk form begynner å utvikle seg inne i vår egoistiske form. Er det dette vi snakker om?

Svar: Ja. På hebraisk heter det «Tzor tzura betoch tzura»: innenfor de egoistiske behovene som utgjør vår natur begynner altruistiske ønsker å utvikle seg, egenskaper som får oss til å ønske å gi og elske, å kunne føle andre.

Det vil si at en ny altruistisk egenskap blir unnfanget, spirer og utvikler seg.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 8/6/21

 

 

Kommentarer / Spørsmål