Burde man være redd for feil på den spirituelle veien?

Spørsmål: Burde man være redd for feil på den spirituelle veien?

Svar: Om en person går bare etter det hans hjerte kaller, nemlig i samsvar med det spirituelle punktet han har i hjertet, uten å tenke på noe «velmenende» råd, da vil han ikke ta feil. La ham ikke lytte til noen, bare gå fremover!

Spørsmål: Finnes det noen feil i det hele tatt på den spirituelle veien?

Svar: Nei. Da vil personen se det. Han kan snu et sted, på en måte, og til og med tilsynelatende gjøre feil, men også dette er en del av livsveien hans. Alle såkalte feil er skrevet inn på den på forhånd. En person lærer av dem.

Spørsmål: Burde han bygge et rammeverk rundt seg som kan beskytte ham? Eller bare gå fremad uansett hva?

Svar: Jeg tror vi burde bare gå fremover. Men jeg legger trykk på at vi snakker om en person som selv har funnet ut at han er interessert i Kabbala. Han tar våre kurs, leser primærkilder og i samsvar med dette velger han hvor det er best for ham, hva som passer best for ham, hva som er nærmest, etc:

Spørsmål: Er det nødvendig for en som går en spirituell vei å si nei til seg selv og dem rundt ham?

Svar: Jeg ville ikke stille meg selv slike spørsmål. Jeg vil bare nå målet. Alt. Derfor avgir jeg ingen løfter på forhånd.


Fra KabTV’s “Kabbalah Express” 7/19/21

Kommentarer / Spørsmål